Jak uruchomić NMI w VMware


Nasze fizyczne serwery Linux mają tablicę ILO, która może być używana do generowania przerwań niemaskowalnych. To łatwo wywołuje zrzut jądra w przypadku, gdy serwer nie odpowiada. Jak można to zrobić na maszynie wirtualnej?
Obecnie, aby debugować nieodpowiadające serwery Linux, uruchamiamy zrzut jądra maszyn wirtualnych za pomocą kombinacji klawiszy ALT + SysRq + c. Jednak nie działa w przypadku połączenia z serwerem terminali, zwłaszcza z różnymi układami klawiatury i różnymi konfiguracjami klienta.
Aby usprawnić proces, chcielibyśmy użyć API lub użyć własnej metody Vmware, która uruchamia NMI na zawieszonych maszynach.
Czy to możliwe?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Na prawdziwym hoście ESXi zalogowanym jako root, uruchom to;
/sbin/vmdumper <world_id> nmi

gdzie jest maszyna wirtualna, dla której chcesz uzyskać NMI.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się