Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Nie można zrestartować mojego serwera Apache2 Błąd: zamówienie akceptuje tylko jeden argument zezwalający na odmowę odmowy pozwolenia lub wzajemną odmowę


za każdym razem, gdy próbuję zrestartować serwer, pojawia się następujący błąd.
    order takes only one argument allow deny deny allow' or 'mutual-failure'
Mój
    000-default.config
na to wygląda
<Directory/var/www/html/>
Order deny,allow
Deny From All
</Directory>

Nie wiem dokładnie, jak działa ta konfiguracja, i nie pamiętam, jak działała wcześniej.
Podczas poszukiwań stwierdziłem, że jest problem z miejscem
    deny, allow
... Po zmianie nadal otrzymuję błąd.

edytować

W związku z powyższym otrzymuję ten błąd
    Directory
(98) Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address [::]:80
(98) Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address 0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down

Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się