Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Jak wyłączyć kod HTML z komentarzami


Mam na stronie kod HTML, którego nie chcę wymazywać, ale wyłączam go na krótki czas. Jak sprawić, by przeglądarka ignorowała części strony w taki sam sposób, jak
//
działa w niektórych językach programowania?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Oto komentarze HTML:
<!-- comment -->

http://www.w3.org/TR/ html401/intro/sgmltut. html#idx-HTML
http://www.w3.org/TR/html401/i ... -HTML
Prawidłowym sposobem na usunięcie kodu bez jego usuwania jest oczywiście użycie kontroli wersji, która pozwala ożywić stary kod z przeszłości. Nie przyzwyczajaj się do gromadzenia skomentowanego kodu na swoich stronach, to nie jest interesujące.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:


Komentarze HTML

:
<!-- <div> This div will not show  -->

Zobacz link
https://developer.mozilla.org/ ... nting

Komentarze CSS

:
/* This style will not apply */

Zobacz link
https://developer.mozilla.org/en/CSS/Comments

Komentarze JavaScript

:
// This single line JavaScript code will not execute


OR

/*
The whole block of JavaScript code will not execute
*/

Zobacz link
https://developer.mozilla.org/ ... ments
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Aby skomentować blok z zagnieżdżonymi komentarzami: zamień wewnętrzne (blokowe) komentarze C „-” na „++”
<!-- *********************************************************************
* IMPORTANT: To uncomment section
* sub inner comments "++" -> "--" & remove this comment
*********************************************************************
<head>
<title>My document's title</title> <++! My document's title ++>
<link rel=stylesheet href="mydoc.css" type="text/css">
</head><body>
<++! My document's important HTML stuff ++>.........
</body>*********************************************************************
* IMPORTANT: To uncomment section
* sub inner comments "++" -> "--" & remove this comment
*********************************************************************
-->

W związku z tym komentarz najbardziej zewnętrzny ignoruje wszystkie „nieprawidłowe” komentarze wewnętrzne (blokowe).
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Po prostu utwórz wokół niego wielowierszowy komentarz. Jeśli chcesz go przywrócić, po prostu usuń tagi komentarza.
Na przykład
& lt ;! - Rzeczy do skomentowania lub wyłączenia - & >
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Posługiwać się:
<!-- This is a comment for an HTML page and it will not display in the browser -->

Myślę, że po więcej informacji
3 w SGML i HTML

http://www.w3.org/TR/html4/intro/sgmltut.html
może Ci pomóc.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Jeśli używasz

Eclipse
http://en.wikipedia.org/wiki/E ... %2529, a następnie skrót klawiaturowy
<kbd>
Ctrl
</kbd>
+
<kbd>
Shift
</kbd>
+
<kbd>
/
</kbd>
aby dodać grupę kodu. Aby dodać wiersz komentarza lub wybrać kod, kliknij prawym przyciskiem myszy - & >

źródło

- >

Dodaj komentarz blokowy

.
Aby usunąć blokowy komentarz,
<kbd>
Ctrl
</kbd>
+
<kbd>
Shift
</kbd>
+
<kbd>
\
</kbd>
lub kliknij prawym przyciskiem myszy - & >

źródło

- >

usuń komentarz blokowy

.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Powód komentarzy:
  • Tymczasowo komentuj przedmioty, zamiast je usuwać, zwłaszcza jeśli pozostaną niedokończone.
  • Pisz notatki lub przypomnienia w swoich dokumentach HTML.
  • Twórz notatki dla innych języków skryptowych, takich jak JavaScript, które wymagają ich użycia


Komentarze HTML

<!-- Everything is invisible -->

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się