Linux --config alternatywy bez udziału użytkownika


Piszę skrypt RHEL kickstart, aw moim poście% muszę zainstalować środowisko JRE.
Zasadniczo obecna konfiguracja oznacza, że ​​muszę ręcznie zalogować się po pierwszym uruchomieniu i zainstalować nowo zainstalowane domyślne środowisko JRE przy użyciu
    alternatives --config
zespół. Czy istnieje sposób na przekazywanie argumentów
    alternatives
więc nie muszę ręcznie wybierać właściwego środowiska JRE?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Czy jest w twojej wersji
     --set
?

- ustaw ścieżkę do nazwy

Jako alternatywę dla nazwy określ ścieżkę do programu. Jest to równoważne --config, ale nie interaktywne i dlatego może zawierać skrypty.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Możesz użyć
     alternatives --auto <name>
aby automatycznie wybrać opcję o najwyższym priorytecie.
Przykład:
alternatives --install/usr/lib/jvm/jre-1.6.0-openjdk.x86_64/bin/javac javac/usr/java/latest/bin/javac 10
alternatives --install/usr/bin/javac javac/usr/java/latest/bin/javac 20
alternatives --auto javac

Wybrałby wersję o wyższym priorytecie (20)
/usr/java/latest/bin/javac

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się