Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Wykonywanie poleceń R za pomocą skryptu bash


Mam poniższe polecenia, których używam do rysowania wykresów w R. Główny plik tekstowy to cross_correlation.csv.
Jak mogę umieścić to w skrypcie bash, aby po uruchomieniu go na terminalu polecenia R wykonały swoją pracę i zakończyły się (jak wszystkie inne skrypty powłoki).
cross_correlation <- read.table(file.choose(), header=F, sep="\t")barplot(cross_correlation$V3)
dev.copy(png,"cc.png",width=8,height=6,units="in",res=100)
dev.off()hist(cross_correlation$V3, breaks=15, prob=T)
dev.copy(png,"hist_cc.png",width=8,height=6,units="in",res=100)
dev.off()

Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Jeśli masz zainstalowaną wersję R, musisz mieć również zainstalowany
Rscript
, który może służyć do uruchamiania skryptów R:
Rscript myscript.r

Więc możesz umieścić tę linię w swoim skrypcie bash:
#!/bin/bashRscript myscript1.r
Rscript myscript2.r
# other bash commands

Zwykle jest to najłatwiejszy sposób uruchamiania skryptów R wewnątrz skryptów bash.
Jeśli chcesz, aby skrypt był wykonywalny, aby móc go uruchomić, wpisując
./myscript.r
, musisz dowiedzieć się, gdzie jest zainstalowany Twój
Rscript
, wpisując:
which Rscript
#/usr/bin/Rscript

Wtedy twój
myscript.r
będzie wyglądał tak
#!/usr/bin/Rscriptcross_correlation <- read.table(file.choose(), header=F, sep="\t")barplot(cross_correlation$V3)
dev.copy(png,"cc.png",width=8,height=6,units="in",res=100)
dev.off()hist(cross_correlation$V3, breaks=15, prob=T)dev.copy(png,"hist_cc.png",width=8,height=6,units="in",res=100)
dev.off()

Ta metoda jest wyjaśniona w

ten przypadek
https://coderoad.ru/750786/
co może również dać ci kilka pomysłów.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się