Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

We/wy terminala Linux przez urządzenie SPI


Czy można utworzyć konsolę za pomocą urządzenia SPI (/dev/spidev0.0), podobnie jak w przypadku konsoli szeregowej, a jeśli nie, czy jest to możliwe?
GRUB_TERMINAL=serial 
GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=38400 --unit=0 --word=8 --parity=no --stop=1"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="console=tty0 console=ttyS0,38400n8 ipv6.disable=1"

A może byłoby możliwe przekierowanie danych wejściowych i wyjściowych do skryptu lub pliku binarnego .c i mieć tę procedurę obsługi SPI?
Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się