Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Przywracanie kopii zapasowej z Linux MySQL 5.0.51 do Windows MySQL 5.5.17


Mamy problemy z przywróceniem tej kopii zapasowej. Nie ma żadnych tabel. Oto polecenie, którego używam.
mysqldump --compatible=mysql323 -u user -ppassword database > backup.sql

i przywróć
mysqldump -u user -ppassword database < backup.sql

Co chcę wiedzieć, czy jest coś, co powinienem być ostrożny podczas tworzenia kopii zapasowych z Linux MySQL 5.0.51 i odzyskiwania w systemie Windows MySQL 5.5.17?
Również wtedy, gdy próbuję przywrócić na innym komputerze z tą samą wersją w systemie Linux. Odzyskiwanie miga z nagłówkiem zrzutu i zatrzymuje się. Nie ma błędów.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Aby przywrócić kopię zapasową, musisz użyć klienta mysql
Przykład:
mysql -u user -ppassword database < backup.sql

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się