Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Pobierz wartość kolumny z DataGridRow w WPF


Tworzę aplikację WPF, w której gdy użytkownik kliknie wiersz DataGrid, muszę wziąć wartość kolumny i, używając tej wartości, pobrać dane z bazy danych.
Mogę znaleźć DataGridRow, ale nie mogę uzyskać wartości kolumn. Oto mój kod ...
DataGridRow BillRow = sender as DataGridRow;

Otrzymuję dane z wybranego wiersza w BillRow (widzę je w module renderującym), ale nie mogę przenieść wartości do zmiennej. Czy mógłbyś mi pomóc??
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Poniższe rozwiązanie może ci pomóc
public static DataGridCell GetCell(DataGrid dataGrid, int row, int column)
{
DataGridRow rowContainer = GetRow(dataGrid, row);
if (rowContainer != null)
{
DataGridCellsPresenter presenter = GetVisualChild<DataGridCellsPresenter>(rowContainer);// try to get the cell but it may possibly be virtualized
DataGridCell cell = (DataGridCell)presenter.ItemContainerGenerator.ContainerFromIndex(column);
if (cell == null)
{
// now try to bring into view and retreive the cell
dataGrid.ScrollIntoView(rowContainer, dataGrid.Columns[column]); cell = (DataGridCell)presenter.ItemContainerGenerator.ContainerFromIndex(column);
} return cell;
} return null;
}

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się