Testuj rozruch z serwera PXE bez DHCP, określając serwer PXE do użycia?


Czy mogę przetestować klienta PXE, bezpośrednio określając serwer PXE, który ma być używany?
Wolałbym określić to w grub lub na testowej maszynie wirtualnej z zainstalowanym CentOS. Nie oznacza to w żaden sposób metodologii produkcji, chciałbym tylko przeprowadzić testy, ale nie mam dostępu do naszego serwera DHCP.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Grub ma polecenie ifconfig, które pozwala ręcznie skonfigurować sieć.
grub> ifconfig --address=<IP for this host> --mask=<network mask> --server=<TFTP server address>

Po skonfigurowaniu interfejsu sieciowego ustaw dysk główny na urządzenie sieciowe (nd), wskaż Grubowi obrazy jądra/initrd, a następnie uruchom go.
grub> root(nd)
grub> kernel/path/to/kernel/image
grub> initrd/path/to/initrd/image
grub> boot

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się