Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Amazon Ec2: Problem z konfiguracją serwera FTP


po skonfigurowaniu mojego serwera vsFtp na Ec2 napotkałem problem, moim klientem jest Filezilla
i otrzymuję ten błąd
Response: 230 Login successful.
Command: OPTS UTF8 ON
Response: 200 Always in UTF8 mode.
Status: Connected
Status: Retrieving directory listing...
Command: PWD
Response: 257 "/"
Command: TYPE I
Response: 200 Switching to Binary mode.
Command: PASV
Response: 500 OOPS: invalid pasv_address
Command: PORT 10,130,8,44,240,50
Response: 500 OOPS: priv_sock_get_cmd
Error: Failed to retrieve directory listing
Error: Connection closed by serverto jest bieżące ustawienie w my

vsftpd.conf

#nopriv_user=ftpsecure
#async_abor_enable=YES
# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
# useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
# (default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd/banned_emails
#
chroot_local_user=YES
#chroot_list_enable=YES
# (default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list
GNU nano 2.0.6 File:/etc/vsftpd/vsftpd.conf # #ls_recurse_enable=YES
#
# When "listen" directive is enabled, vsftpd runs in standalone mode and
# listens on IPv4 sockets. This directive cannot be used in conjunction
# with the listen_ipv6 directive.
listen=YES
#
# This directive enables listening on IPv6 sockets. To listen on IPv4 and IPv6
# sockets, you must run two copies of vsftpd with two configuration files.
# Make sure, that one of the listen options is commented !!
#listen_ipv6=YES
pam_service_name=vsftpd
userlist_enable=YES
tcp_wrappers=YES
pasv_enable=YES
pasv_min_port=2345
pasv_max_port=2355
listen_port=1024
pasv_address=ec2-xxxxxxx.compute-1.amazonaws.com
pasv_promiscuous=YES Uwaga: już otworzyłem ten port w grupie bezpieczeństwa czyli port nasłuchiwania min. Maks.
jeśli ktoś pokaże mi, jak to naprawić, będę bardzo wdzięczny
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Lub
         pasv_address
musi być zewnętrznym adresem IP lub
         pasv_addr_resolve=YES
należy ustawić tak, aby wprowadzona nazwa hosta była rozpoznawana podczas uruchamiania vsftpd. Jeśli używasz nazwy hosta z pasv_addr_resolve, vsftpd musi zostać ponownie uruchomiony, jeśli zmieni się adres IP.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

pasv_address = Adres IP
potrzebujesz elastycznego adresu IP

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się