Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Jak stworzyć plik Excela na Androidzie?


Muszę programowo utworzyć plik Excela. Czy istnieje interfejs API do tworzenia pliku Excela lub w inny sposób?


EDYCJA 7 listopada 2011 r

roku

Wypróbowałem przykład, aby utworzyć arkusz kalkulacyjny Excela z tego linku

utwórz arkusz kalkulacyjny programu Excel

https://www.vogella.com/tutori ... .html
i otrzymuję NullPointerException w
workbook.write ();
używając tego mogę utworzyć plik Excela na karcie SD, ale kiedy otwieram ten plik Excela w MS Office 2007 otrzymuję Nie można odczytać pliku
Oto stos śledzenia,
ExcelStudy
to moja aktywność, która używa klasy
WriteExcel
W/System.err( 235): java.lang.NullPointerException
W/System.err( 235): at jxl.biff.StringHelper.getUnicodeBytes(StringHelper.java:133)
W/System.err( 235): at jxl.biff.FontRecord.getData(FontRecord.java:289)
W/System.err( 235): at jxl.biff.WritableRecordData.getBytes(WritableRecordData.java:71)
W/System.err( 235): at jxl.write.biff.File.write(File.java:132)
W/System.err( 235): at jxl.biff.Fonts.write(Fonts.java:110)
W/System.err( 235): at jxl.write.biff.WritableWorkbookImpl.write(WritableWorkbookImpl.java:699)
W/System.err( 235): at comm.study.code.WriteExcel.write(WriteExcel.java:49)
W/System.err( 235): at comm.study.code.ExcelStudy.createExcelFile(ExcelStudy.java:64)
W/System.err( 235): at comm.study.code.ExcelStudy$1.onClick(ExcelStudy.java:47)
W/System.err( 235): at android.view.View.performClick(View.java:2364)
W/System.err( 235): at android.view.View.onTouchEvent(View.java:4179)
W/System.err( 235): at android.widget.TextView.onTouchEvent(TextView.java:6541)
W/System.err( 235): at android.view.View.dispatchTouchEvent(View.java:3709)
W/System.err( 235): at android.view.ViewGroup.dispatchTouchEvent(ViewGroup.java:884)
W/System.err( 235): at android.view.ViewGroup.dispatchTouchEvent(ViewGroup.java:884)
W/System.err( 235): at android.view.ViewGroup.dispatchTouchEvent(ViewGroup.java:884)
W/System.err( 235): at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow$DecorView.superDispatchTouchEvent(PhoneWindow.java:1659)
W/System.err( 235): at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow.superDispatchTouchEvent(PhoneWindow.java:1107)
W/System.err( 235): at android.app.Activity.dispatchTouchEvent(Activity.java:2061)
W/System.err( 235): at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow$DecorView.dispatchTouchEvent(PhoneWindow.java:1643)
W/System.err( 235): at android.view.ViewRoot.handleMessage(ViewRoot.java:1691)
W/System.err( 235): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
W/System.err( 235): at android.os.Looper.loop(Looper.java:123)
W/System.err( 235): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4363)
W/System.err( 235): at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
W/System.err( 235): at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521)
W/System.err( 235): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:860)
W/System.err( 235): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:618)
W/System.err( 235): at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)

Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Najpierw musisz skorzystać z tego linku, z którego możesz pobrać najnowszą wersję biblioteki:
http://www.apache.org/Din/ Closer.cgi/poi/release/OGRN/poi-bin-3.9-20121203.tar.gz
http://www.apache.org/dyn/clos ... ar.gz
Następnie umieść poniższy kod na onCreate lub onResume Mehod:
HSSFWorkbook workbook = new HSSFWorkbook();
HSSFSheet firstSheet = workbook.createSheet("Sheet No: 1");
HSSFSheet secondSheet = workbook.createSheet("Sheet No: 2");
HSSFRow rowA = firstSheet.createRow(0);
HSSFCell cellA = rowA.createCell(0);
cellA.setCellValue(new HSSFRichTextString("Sheet One"));
HSSFRow rowB = secondSheet.createRow(0);
HSSFCell cellB = rowB.createCell(0);
cellB.setCellValue(new HSSFRichTextString("Sheet two"));
FileOutputStream fos = null;
try {
String str_path = Environment.getExternalStorageDirectory().toString();
File file ;
file = new File(str_path, getString(R.string.app_name) + ".xls");
fos = new FileOutputStream(file);
workbook.write(fos);
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
} finally {
if (fos != null) {
try {
fos.flush();
fos.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
Toast.makeText(MainActivity.this, "Excel Sheet Generated", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}

// aby zobaczyć ten plik Excela, wybierz Eksplorator plików w eclipse - & > ścieżka - & > SDCard Excel.xls - & > pociągnij, a następnie - & > żeby go zobaczyć.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Możesz spróbować

http://jexcelapi.sourceforge.net/
http://jexcelapi.sourceforge.net/
(cm.

Ten samouczek
http://www.vogella.de/articles ... .html
o pomoc) lub

Apache POI
http://poi.apache.org/
do zapisywania lub odczytywania plików programu Excel.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

klasa komponentu
class Bean {
String initial, firstName, middleName, lastName; Bean(String initial, String firstName, String middleName, String lastName) {
this.initial = initial;
this.firstName = firstName;
this.middleName = middleName;
this.lastName = lastName;
} public String getInitial() {
return initial;
} public String getFirstName() {
return firstName;
} public String getMiddleName() {
return middleName;
} public String getLastName() {
return lastName;
} }

kod do tworzenia arkusza ExcelSheet

sheet.addCell (nowa etykieta (0, 0, "NameInitial"));

sheet.addCell (nowa etykieta (columnNumber, rowNumber, dataString));

File directory, sd, file;
WritableWorkbook workbook; void createExcelSheet() {
String csvFile = "ExcelsheetName.xls";
sd = Environment.getExternalStorageDirectory();
directory = new File(sd.getAbsolutePath());
file = new File(directory, csvFile);
WorkbookSettings wbSettings = new WorkbookSettings();
wbSettings.setLocale(new Locale("en", "EN"));
try {
workbook = Workbook.createWorkbook(file, wbSettings);
createFirstSheet();
createSecondSheet();
//closing cursor
workbook.write();
workbook.close();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
} void createFirstSheet() {
try {
List<Bean> listdata = new ArrayList<>(); listdata.add(new Bean("mr","firstName1","middleName1","lastName1"));
listdata.add(new Bean("mr","firstName1","middleName1","lastName1"));
listdata.add(new Bean("mr","firstName1","middleName1","lastName1"));
//Excel sheet name. 0 (number)represents first sheet
WritableSheet sheet = workbook.createSheet("sheet1", 0);
// column and row title
sheet.addCell(new Label(0, 0, "NameInitial"));
sheet.addCell(new Label(1, 0, "firstName"));
sheet.addCell(new Label(2, 0, "middleName"));
sheet.addCell(new Label(3, 0, "lastName")); for (int i = 0; i < listdata.size(); i++) {
sheet.addCell(new Label(0, i + 1, listdata.get(i).getInitial()));
sheet.addCell(new Label(1, i + 1, listdata.get(i).getFirstName()));
sheet.addCell(new Label(2, i + 1, listdata.get(i).getMiddleName()));
sheet.addCell(new Label(3, i + 1, listdata.get(i).getLastName()));
}
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} } void createSecondSheet() { try {
List<Bean> listdata = new ArrayList<>();
listdata.add(new Bean("mr","firstName1","middleName1","lastName1"));
listdata.add(new Bean("mr","firstName1","middleName1","lastName1"));
listdata.add(new Bean("mr","firstName1","middleName1","lastName1"));
//Excel sheet name. 0 (number)represents first sheet
WritableSheet sheet = workbook.createSheet("sheet2", 0);
// column and row title
sheet.addCell(new Label(0, 0, "NameInitial"));
sheet.addCell(new Label(1, 0, "firstName"));
sheet.addCell(new Label(2, 0, "middleName"));
sheet.addCell(new Label(3, 0, "lastName")); for (int i = 0; i < listdata.size(); i++) {
sheet.addCell(new Label(0, i + 1, listdata.get(i).getInitial()));
sheet.addCell(new Label(1, i + 1, listdata.get(i).getFirstName()));
sheet.addCell(new Label(2, i + 1, listdata.get(i).getMiddleName()));
sheet.addCell(new Label(3, i + 1, listdata.get(i).getLastName()));
}
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} }

Odczytywanie danych z arkusza ExcelSheet
public void readDataFromExcelSheet() {
List<Bean> listOfBean = new ArrayList<>();
try {
String filename = "ExcelsheetName.xls";
// Creating Input Stream
File sd = Environment.getExternalStorageDirectory();
File directory = new File(sd.getAbsolutePath());
File file = new File(directory, filename);
Workbook workbook = null;
WorkbookSettings ws = new WorkbookSettings();
ws.setGCDisabled(true);
workbook = Workbook.getWorkbook(file, ws); int noOfSheets = workbook.getNumberOfSheets();//this is return how many sheets available in excelsheet
String sheetsNames[] = workbook.getSheetNames();//this is return all sheets names available in excelsheet
for (int x = 0; x < noOfSheets; x++)//here take all sheets
{
Sheet sheet = workbook.getSheet(x);//here i taken first sheet
int rowCount = sheet.getRows();//count total number of row or data in that sheet
for (int i = 0; i < rowCount; i++) {//take every row data
Cell[] column = sheet.getRow(i);//take all data of one row/*
for taking one by one column data
*/
for (int j = 0; j < column.length; j++) {//take every column data of row
System.out.print("" + column[j].getContents() + "\t");//take one by one data
}
/*
for taking column data
*/
listOfBean.add(new Bean(column[0].getContents(), column[1].getContents(), column[2].getContents(), column[3].getContents())); }// if you want take different data from different sheets then use switch case
Sheet sheet1;
int rowCount1;
switch (x) {
case 0:
//write code for sheet 0 read data
sheet1 = workbook.getSheet(0);//here i taken first sheet
rowCount1 = sheet1.getRows();//count total number of row or data in that sheet
for (int i = 0; i < rowCount1; i++) {//take every row data
Cell[] column = sheet1.getRow(i);//take all data of one row
listOfBean.add(new Bean(column[0].getContents(), column[1].getContents(), column[2].getContents(), column[3].getContents()));
}
break;
case 1:
//write code for sheet 1 read data
sheet1 = workbook.getSheet(1);//here i taken first sheet
rowCount1 = sheet1.getRows();//count total number of row or data in that sheet
for (int i = 0; i < rowCount1; i++) {//take every row data
Cell[] column = sheet1.getRow(i);//take all data of one row
listOfBean.add(new Bean(column[0].getContents(), column[1].getContents(), column[2].getContents(), column[3].getContents()));
}
break;
}
} } catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Najpierw dodaj te zależności do build.gradle swojej aplikacji: następnie wykonaj inne odpowiedzi:
implementation 'org.apache.poi:poi:3.17'
implementation 'org.apache.poi:poi-ooxml:3.17'
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Możesz po prostu użyć biblioteki arkuszy Androida.
Dodaj to do swojej
implementacji gradle 'com.github.elirehema: workheet: 0.0.1'
Zaimplementuj osła w swojej klasie aktywności
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
private WorkSheet workSheet;
private Button button;
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main); button = findViewById(R.id.create_excel_sheet);
final String path = "ExternalFilePath";

button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View view) {
try {
workSheet = new WorkSheet.Builder(getApplicationContext(), path)
.setSheet(List<Object>)
.writeSheet();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
});
}}

więcej szczegółów
https://elirehema.github.io/worksheet/

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się