Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Angular JS: powtarzanie ng nie działa


Jestem nowy w Angular JS. I to jest pierwszy raz, kiedy napisałem kod przy użyciu Angular JS, patrząc na samouczek. Ale w tym samouczku wideo kod działa poprawnie, ale mój kod nie działa. Moja strona internetowa wyświetla pustą stronę.
W

index.html

<!DOCTYPE html>
<html ng-app xmlns="[url=http://www.w3.org/1999/xhtml">]http://www.w3.org/1999/xhtml">[/url]
<head>
<title>MTG Browser</title>
<link href="index.css" rel="stylesheet"/>
<script src="angular.min.js"></script>
<script src="CardsController.js"></script>
</head>
<body ng-controller="cardsListController">
<div id="cardsList">
<div ng-repeat="card in cards" class="cardItem">
Card {{card.id}}


</body>
</html>

I

CardsController.js

var cardsListController = function ($scope) {
$scope.cards = [{ id: 1 }, { id: 2 }];
};

Czy ktoś może wyjaśnić, dlaczego kod nie działa?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Html
<html ng-app="myApp">
<head>
<title>MTG Browser</title>
<link href="index.css" rel="stylesheet"/>
<script src="[url=http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.0.5/angular.min.js"></script>]http://ajax.googleapis.com/aja ... gt%3B[/url]
<script src="script.js"></script>
</head>
<body ng-controller="cardsListController">
<div id="cardsList">
<div ng-repeat="card in cards" class="cardItem">
Card {{card.id}}
</body>
</html>

i .js
angular.module('myApp', []);
var cardsListController = function ($scope) {
$scope.cards = [{ id: 1 }, { id: 2 }];
};
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Zmieniłem twój kod i jego pracę.
<!DOCTYPE html>
<html>
<script src= "[url=http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script>]http://ajax.googleapis.com/aja ... gt%3B[/url]
<script src="CardsController.js"></script>
<body>
<div ng-app="myApp" ng-controller="cardsListController" id="cardsList">
<div ng-repeat="card in cards" class="cardItem">
Card {{card.id}}CardsController.js

var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('cardsListController', function($scope) {
$scope.cards = [{ id: 1 }, { id: 2 }];
});
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

musisz przypisać nazwę swojej aplikacji ng, ponieważ jest ona pusta i jest ona przestarzała w nowszych wersjach, np. ng-app = "nameofyourapp"
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Najpierw podaj JSFiddle, problem może być w tagu html, tak naprawdę nie potrzebujesz xmlns wewnątrz tagu, ale jeśli musisz zdefiniować go jako:
<html ng-app xmlns:ng="[url=http://www.w3.org/1999/xhtml">]http://www.w3.org/1999/xhtml">[/url]

Ponadto dobrą praktyką jest podanie identyfikatora aplikacji angularjs, na przykład:
<html ng-app="myapp" xmlns:ng="[url=http://angularjs.org">]http://angularjs.org">[/url]

Ponadto dobrą praktyką jest umieszczanie plików JS w bazie
<script src="angular.min.js"></script>
<script src="CardsController.js"></script>
</body>

W swoim JS musisz zdefiniować „myApp”:
var app = angular.module('myApp', []);

Otwórz okno błędu w przeglądarce, aby wyraźnie zidentyfikować błąd.
Być może błąd jest taki, że kątowy jest wywoływany przed plikiem JS, musisz spróbować to zrobić:
<script src="CardsController.js"></script>
<script src="angular.min.js"></script>
</body>

powodzenia.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się