Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Apache WebDAV: brak uwierzytelniania


Próbuję skonfigurować serwer Apache WebDAV, jednak mam problemy, prawdopodobnie z powodu błędnej konfiguracji.
Na moim głównym hoście działa system Mac OS X Yosemite, a Apache działa dobrze obsługując strony internetowe dla obu
    localhost
i
    localhost/~www
... Później utworzyłem innego użytkownika.
Chciałbym udostępnić usługę WebDAV w tym katalogu użytkownika.
Więc dołączyłem plik konfiguracyjny
    httpd-dav.conf
w
    httpd.conf
i dodałem moduł
    mod_dav
przez
    LoadModule
dyrektywa.
Mój
    httpd-dav.conf
na to wygląda:
17 DavLockDB/Users/www/DAV/
18
19 <Directory/Users/www/Sites/dav>
20 Require all granted
21 Dav On
22
23 AuthType Basic
24 AuthName e2TeamMember
25 AuthUserFile "/Users/www/DAV/.passwd.dav"
26
27 <LimitExcept GET POST OPTIONS>
28 Require user admin
29 </LimitExcept>
30 </Directory>

Zakładam to przez ustawienie
    Require all granted
Daję (do odczytu) dostęp każdemu.
Jak więc przyznać dostęp tylko użytkownikom posiadającym hasło?
Pozwolenia na
/dav
są:
*drwxr-xr-x+ 3 nobody nobody* 

Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się