Udział sieciowy serwera 2012 nie jest dostępny w systemie Windows 10 za pośrednictwem sieci VPN Cisco


Mamy użytkownika w domu, który próbuje uzyskać dostęp do udziału sieciowego serwera Windows 2012. Może przeglądać udziały sieciowe w 2008 r., Ale nie w 2012 r.
Mieliśmy ten poprzedni problem z użytkownikami w systemie Windows 8.1, którzy nie byli w sieci lokalnej, ale kiedy korzystali z sieci VPN, nie mogli zobaczyć udziału. Windows 8.1 ma poprawkę do uruchamiania tego polecenia powłoki zasilania
Set-ItemProperty -Path «HKLM: \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ LanmanWorkstation \ Parameters» RequireSecureNegotiate -Value 0 -Force
Ale to nie działa w systemie Windows 10. Czy istnieje podobna poprawka dla systemu Windows 10?
Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się