Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Zapobieganie atakom DDoS GCP App Engine


Uruchomiłem aplikację w GCP App Engine z 8 mikrousługami. Zrobiłem test przeciążenia z miernikiem j Apache i wydaje się, że dobrze się skaluje.
Jednak można to również wykorzystać jako atak DOS na moją aplikację, a silnik aplikacji nie wydaje się blokować żadnego z cyklicznych żądań, ale zamiast tego zwiększa liczbę serwerów (co jest w porządku), ale nadal chcę mieć możliwość zapobiegania takie ataki DOS na moją aplikację.
Sprawdziłem dokumentację zapory sieciowej GCP App Engine i tam możesz określić adres IP, który chcesz zablokować. Ale czy istnieje sposób na zautomatyzowanie tego procesu i zapobieżenie takim atakom bez ręcznego dodawania adresu IP do reguł zapory.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Możesz rozważyć

Google Cloud Armor
https://cloud.google.com/armor, usługa, która pomaga chronić aplikacje i witryny internetowe przed atakami typu „odmowa usługi” i ataki internetowe. Możesz spojrzeć

Sprawdzone metody ochrony przed atakami DDoS i ich łagodzenia w Google Cloud Platform
https://cloud.google.com/files ... 6.pdf
dokument.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się