Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Nie można określić błędu głównego DNS:


Próbuję użyć transferu strefy między moimi głównymi i podrzędnymi serwerami DNS, ale nie mogę uruchomić nazwanej usługi i pojawia się następujący błąd:
[root@balsam named]# systemctl status named.service
● named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2017-03-11 14:43:58 EST; 7s ago
Process: 2510 ExecStop=/bin/sh -c/usr/sbin/rndc stop >/dev/null 2>&1 ||/bin/kill -TERM $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 2440 ExecStart=/usr/sbin/named -u named $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 2550 ExecStartPre=/bin/bash -c if [ ! "$DISABLE_ZONE_CHECKING" == "yes" ]; then/usr/sbin/named-checkconf -z/etc/named.conf; else echo "Checking of zone files is disabled"; fi (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 2443 (code=exited, status=0/SUCCESS)Mar 11 14:43:58 balsam.coniferous.trees.ops bash[2550]: dns_rdata_fromtext: mydb-for-172.30.20:16: near 'pine.coniferous.trees.ops.': not a valid number
Mar 11 14:43:58 balsam.coniferous.trees.ops bash[2550]: zone 20.30.172.in-addr.arpa/IN: loading from master file mydb-for-172.30.20 failed: not a valid number
Mar 11 14:43:58 balsam.coniferous.trees.ops bash[2550]: zone 20.30.172.in-addr.arpa/IN: not loaded due to errors.
Mar 11 14:43:58 balsam.coniferous.trees.ops bash[2550]: _default/20.30.172.in-addr.arpa./IN: not a valid number
Mar 11 14:43:58 balsam.coniferous.trees.ops bash[2550]: zone ajfoncec.org/IN: loaded serial 2016010301
Mar 11 14:43:58 balsam.coniferous.trees.ops bash[2550]: zone 62.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2016010301
Mar 11 14:43:58 balsam.coniferous.trees.ops systemd[1]: named.service: control process exited, code=exited status=1
Mar 11 14:43:58 balsam.coniferous.trees.ops systemd[1]: Failed to start Berkeley Internet Name Domain (DNS).
Mar 11 14:43:58 balsam.coniferous.trees.ops systemd[1]: Unit named.service entered failed state.
Mar 11 14:43:58 balsam.coniferous.trees.ops systemd[1]: named.service failed.

Co to znaczy? Nie mogę tego rozgryźć.
Oto pliki stref, które wspominają:
mydb-for-172.30.20
$TTL  3D
@ IN SOA balsam.coniferous.trees.ops. pine.coniferous.trees.ops.( 2016010301 ; Serial
8H ; Refresh
2H ; Retry
1W ; Expire
1D ; Negative Cache TTL);
@ IN NS balsam.coniferous.trees.ops.
1 IN PTR larch.coniferous.trees.ops.
2 IN PTR balsam.coniferous.trees.ops.
3 IN PTR spruce.coniferous.trees.ops.
5 IN PTR pine.coniferous.trees.ops.
6 IN PTR fir.coniferous.trees.ops.
8 IN PTR bristlecone.coniferous.trees.ops.
5 IN MX pine.coniferous.trees.ops.

a drugi to mydb-for-ajfoncec-org
$TTL  3D
@ IN SOA vm1.ajfoncec.org. hostmaster.ajfoncec.org.( 2016010301 ; Serial
8H ; Refresh
2H ; Retry
1W ; Expire
1D ; Negative Cache TTL);
@ IN NS vm1.ajfoncec.org.
vm1 IN A 192.168.62.2
vm2 IN A 192.168.62.3
vm3 IN A 192.168.62.4
host IN A 192.168.62.1

oh i mydb-for-coniferous-tree-ops
$TTL  3D
@ IN SOA balsam.coniferous.trees.ops. pine.coniferous.trees.ops.( 2016010301 ; Serial
8H ; Refresh
2H ; Retry
1W ; Expire
1D ; Negative Cache TTL);
@ IN NS balsam.coniferous.trees.ops.
balsam IN A 172.30.20.2
spruce IN A 172.30.20.3
pine IN A 172.30.20.5
fir IN A 172.30.20.6
bristlecone IN A 172.30.20.8
larch IN A 172.30.20.1
pine IN MX 0 172.30.20.5

Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Usuń ten wiersz z dołu rekordów PTR:
5      IN MX pine.coniferous.trees.ops.

Po pierwsze, strefy zwrotne nie potrzebują rekordów MX, nikt nie wyśle ​​e-maila na taki adres. Po drugie, jest brzydki.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Twój rekord MX dla domeny
     pine.coniferous.trees.ops.
brak numeru priorytetu. I na początek bezużyteczne, jest to strefa odwrotna.
Poświęć trochę czasu na przeczytanie komunikatów o błędach i pomyśl o nich ...
Mogą występować inne błędy, ale przestałem czytać przy pierwszym komunikacie o błędzie. Sprawdź ponownie swoje pliki.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się