Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Serwer ulega awarii każdego dnia mniej więcej w tym samym czasie. Związane z MYSQL?


Posiadamy serwer dedykowany z kilkoma uruchomionymi aplikacjami, w tym forum Vbulletin i witrynę Wordpress. Główną aplikacją wymagającą dużej ilości zasobów jest aplikacja do obsługi czatu PHP, która również wykorzystuje MYSQL.
Wygląda na to, że każdego dnia mniej więcej o tej samej porze serwer ulega awarii lub zawiesza się. Obciążenie procesora jest większe, ale nadal mieści się w dopuszczalnym zakresie. Nie widzę żadnych wydarzeń biegowych. Podejrzewam, że coś się dzieje z MYSQL i wyłącza się, ponieważ za każdym razem, gdy ponownie uruchamiam MYSQL, wszystko wydaje się naprawiać, ale może to być zbieg okoliczności.
Cpanel jest zainstalowany na serwerze. Wtyczka Engintron dla Nginx i MariaDB 10.1 dla bazy danych. CentOS 7.
Oto moje wyniki MYSQLTuner:
[--] Skipped version check for MySQLTuner script
[OK] Currently running supported MySQL version 10.1.33-MariaDB
[OK] Operating on 64-bit architecture-------- Storage Engine Statistics -----------------------------------------------------------------
[--] Status: +Aria +CSV +InnoDB +MEMORY +MRG_MyISAM +MyISAM +PERFORMANCE_SCHEMA +SEQUENCE
[--] Data in MyISAM tables: 2G (Tables: 310)
[--] Data in InnoDB tables: 28G (Tables: 308)
[--] Data in MEMORY tables: 16M (Tables: 3)
[!!] Total fragmented tables: 111
[!!] failed to execute: SHOW TABLE STATUS FROM \`#mysql50#.ssh\`
[!!] FAIL Execute SQL/return code: 256-------- Security Recommendations ------------------------------------------------------------------
[OK] There are no anonymous accounts for any database users
[OK] All database users have passwords assigned
[!!] There is no basic password file list!-------- CVE Security Recommendations --------------------------------------------------------------
[--] Skipped due to --cvefile option undefined-------- Performance Metrics -----------------------------------------------------------------------
[--] Up for: 2d 9h 41m 49s (37M q [182.400 qps], 12M conn, TX: 116G, RX: 12G)
[--] Reads/Writes: 85%/15%
[--] Binary logging is disabled
[--] Physical Memory : 62.7G
[--] Max MySQL memory : 51.0G
[--] Other process memory: 2.5G
[--] Total buffers: 35.1G global + 16.3M per thread (1000 max threads)
[--] P_S Max memory usage: 0B
[--] Galera GCache Max memory usage: 0B
[OK] Maximum reached memory usage: 35.9G (57.19% of installed RAM)
[OK] Maximum possible memory usage: 51.0G (81.37% of installed RAM)
[OK] Overall possible memory usage with other process is compatible with memory available
[OK] Slow queries: 0% (518/37M)
[OK] Highest usage of available connections: 4% (46/1000)
[OK] Aborted connections: 0.17% (20794/12263809)
[!!] Query cache efficiency: 10.6% (2M cached/24M selects)
[OK] Query cache prunes per day: 0
[OK] Sorts requiring temporary tables: 0% (22 temp sorts/6M sorts)
[!!] Joins performed without indexes: 1016
[OK] Temporary tables created on disk: 0% (5K on disk/15M total)
[OK] Table cache hit rate: 74% (1K open/1K opened)
[OK] Open file limit used: 0% (787/1M)
[OK] Table locks acquired immediately: 99% (52M immediate/52M locks)-------- ThreadPool Metrics ------------------------------------------------------------------------
[--] ThreadPool stat is enabled.
[--] Thread Pool Size: 12 thread(s).
[--] Using default value is good enough for your version (10.1.33-MariaDB)-------- Performance schema ------------------------------------------------------------------------
[--] Performance schema is disabled.-------- MyISAM Metrics ----------------------------------------------------------------------------
[!!] Key buffer used: 20.2% (867M used/4B cache)
[OK] Key buffer size/total MyISAM indexes: 4.0G/617.7M
[OK] Read Key buffer hit rate: 100.0% (1B cached/82K reads)
[!!] Write Key buffer hit rate: 42.3% (111K cached/64K writes)-------- AriaDB Metrics ----------------------------------------------------------------------------
[--] AriaDB is enabled.
[OK] Aria pagecache size/total Aria indexes: 128.0M/1B
[OK] Aria pagecache hit rate: 97.9% (253K cached/5K reads)-------- InnoDB Metrics ----------------------------------------------------------------------------
[--] InnoDB is enabled.
[OK] InnoDB buffer pool/data size: 30.0G/28.9G
[!!] InnoDB buffer pool instances: 20
[!!] InnoDB Used buffer: 54.49% (1071288 used/ 1966060 total)
[OK] InnoDB Read buffer efficiency: 99.99% (13800614528 hits/ 13801405527 total)
[OK] InnoDB Write log efficiency: 95.40% (68361750 hits/ 71657060 total)
[!!] InnoDB log waits: 0.00% (39 waits/3295310 writes)-------- TokuDB Metrics ----------------------------------------------------------------------------
[--] TokuDB is disabled.-------- Galera Metrics ----------------------------------------------------------------------------
[--] Galera is disabled.-------- Replication Metrics -----------------------------------------------------------------------
[--] Galera Synchronous replication: NO
[--] No replication slave(s) for this server.
[--] This is a standalone server.-------- Recommendations ---------------------------------------------------------------------------
General recommendations:Run OPTIMIZE TABLE to defragment tables for better performance
Adjust your join queries to always utilize indexes
Variables to adjust:query_cache_limit (> 1M, or use smaller result sets)join_buffer_size (> 4.0M, or always use indexes with joins)innodb_buffer_pool_instances(=30)innodb_log_buffer_size (>= 8M)

Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
AKTUALIZACJA: Wygląda na to, że problemem było duże obciążenie serwera. Miałem zainstalowany csf i zbyt często indeksował on na serwer, więc obniżyłem go. Dokonałem również pewnych zmian w pliku my.cnf. Wygląda na to, że to bardzo pomogło.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Oto moje nowe wyniki po kilku poprawkach: (Nie dostaję już tych awarii po przeważnie używaniu niektórych poprawek CSF do kontrolowania czasu skanowania serwera)
Zalecenia ogólne: Uruchom OPTYMALIZACJĘ TABELI, aby zdefragmentować tabele, aby poprawić wydajność MySQL działającego w ciągu ostatnich 24 godzin - zalecenia mogą nie być dokładne. Skonfiguruj zapytania sprzężenia, aby zawsze używać indeksów. Konfigurowalne zmienne: query_cache_size (& > = 8M) join_buffer_size (& > 512,0K lub zawsze używaj indeksów z łączeniami)
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Sugestie dotyczące Twojej sekcji my.cnf-ini [mysqld}
key_buffer_size=3G  # from 4G - only 20% used
key_cache_age_threshold=64800 # from 300 second purge to reduce key_reads
key_cache_division_limit=50 # from 100 for Hot/Warm split of RAM
key_cache_block_size=16384 # from 1024 to reduce CPU usage to manage discards
query_cache_type=0 # for No QC that is only 10% efficient
query_cache_size=0 # from ? to use RAM for more useful purpose
query_cache_limit=0 # from 1M to use RAM for more useful purpose
innodb_buffer_pool_size=38G # from 30G for 60% of RAM remember CHG % setaside
innodb_buffer_pool_instances=8 # from 20 to continue to avoid mutex contention
innodb_lru_scan_depth=100 # from 1024 to save CPU every second - see refman
innodb_log_file_size=32M # from ? for about 1hr before rotation
innodb_log_buffer_size=16M # from 8M indicated by Mysqltuner
max_connections=100 # from 1000 - max_used_connections was 46 over 2 days
... aby ustawienia domyślne działały za Ciebie i oszczędzały pamięć RAM. WPROWADŹ następujący znak znakiem # i spacją, aby ustawienia domyślne były skuteczne.
sort_buffer_size
read_buffer_size
read_rnd_buffer_size
join_buffer_size

proszę zobaczyć mój profil, aby uzyskać informacje kontaktowe.
Chcielibyśmy od czasu do czasu usłyszeć o Twoich sukcesach.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się