Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Czy można zablokować ścieżkę adresu URL za pomocą htaccess?


Obecnie otrzymuję atak DDoS bezpośrednio na ten adres URL: myserver.com/?task=randompost, „? Task = randompost” już nie istnieje, więc są przekierowywani na stronę główną. Biorąc pod uwagę, że atakują bezpośrednio z tego adresu URL, czy istnieje sposób na zablokowanie wszystkich użytkowników, którzy próbują zalogować się tą ścieżką?
Podziękować!
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Można to zrobić za pomocą

mod_rewrite:

RewriteEngine On
RewriteBase/RewriteCond %{QUERY_STRING} =task=randompost
RewriteRule ^$ - [F,L]

To zadziała TYLKO dla
     example.com/?task=randompost
żądanie (nie działa dla
     example.com/index.php?task=randompost
) i musi zostać umieszczony w.
     htaccess
gdzieś powyżej (przed innymi regułami przepisywania). W przypadku umieszczenia w kontekście hosta wirtualnego,
     ^$
należy wymienić na
     ^/$
.
W
     [F]
flaga poinstruuje Apache, aby natychmiast zwrócił błąd 403.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się