Jak ustalić, czy serwer systemu 390 jest 31-bitowy czy 64-bitowy


Mam serwer z RHEL na sprzęcie s390. Skąd mam wiedzieć, który serwer jest 31-bitowy czy 64-bitowy?
    uname -a
daje:
Linux <hostname> 2.6.32-131.17.1.el6.s390x #1 SMP Thu Sep 29 10:42:48 EDT 2011 s390x s390x s390x GNU/Linux

Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Biegać
     getconf LONG_BIT
powie ci, czy jest 64-bitowy, czy nie:
[cole@localhost ~]$getconf LONG_BIT
32
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Według

Strona Wikipedii S/390
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_ESA/390
jest to system 31/32 bitowy. Architektura „z” zastąpiła tę serię i wprowadziła wersję 64-bitową.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

uname -m

podaje rozmiar bitu dla twojego serwera
i możesz również użyć
     getconf
zespół.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się