Problemy z kopią zapasową na SBS2008


Mamy instalację SBS2008, która ma zadanie tworzenia kopii zapasowej. Tworzy kopie zapasowe dwa razy dziennie w pamięci zewnętrznej. Działało przez długi czas.
Ale teraz nie można wykonać kopii zapasowej. Ostatnia ważna kopia zapasowa została wykonana przed zainstalowaniem niektórych aktualizacji programu Exchange, aktualizacji zbiorczej SBS 8 i programu SharePoint.
Jedynym błędem w dziennikach zdarzeń jest VSS (usługa kopiowania woluminów w tle), który mam tylko w języku niemieckim.
Co ja zrobiłem:
  • zrestartuj serwer
  • chkdsk/r/f dla wszystkich woluminów
  • zrestartuj usługę VSS
  • Google
  • ręczne tworzenie kopii zapasowych

Nic nie pomogło.
Jak ponownie skonfigurować kopię zapasową?
Edytować:
  • używam wbudowanego narzędzia do tworzenia kopii zapasowych
  • Zainstalowany dodatek Service Pack 2 (Exchange)

Edit2: wyprowadzanie pisarzy list vssadmin:
C:\Windows\system32>vssadmin list writers
vssadmin 1.1 - Verwaltungsbefehlszeilenprogramm des Volumeschattenkopie-Dienstes(C) Copyright 2001-2005 Microsoft Corp. Verfassername: "System Writer"
Verfasserkennung: {e8132975-6f93-4464-a53e-1050253ae220}
Verfasserinstanzkennung: {4a3826f5-0abb-4272-b2bd-834c64e1d5ab}
Status: [5] Warten auf Fertigstellen
Letzter Fehler: Kein FehlerVerfassername: "SqlServerWriter"
Verfasserkennung: {a65faa63-5ea8-4ebc-9dbd-a0c4db26912a}
Verfasserinstanzkennung: {5a4cd418-4946-44d5-9c33-f64d1c0b88ca}
Status: [8] Fehlgeschlagen
Letzter Fehler: Nicht-wiederholbarer FehlerVerfassername: "FRS Writer"
Verfasserkennung: {d76f5a28-3092-4589-ba48-2958fb88ce29}
Verfasserinstanzkennung: {e503b4be-3eb7-40b2-9af0-c583bc16dea6}
Status: [5] Warten auf Fertigstellen
Letzter Fehler: Kein FehlerVerfassername: "ASR Writer"
Verfasserkennung: {be000cbe-11fe-4426-9c58-531aa6355fc4}
Verfasserinstanzkennung: {1603b986-490b-4def-85c7-a27f3c1b6554}
Status: [5] Warten auf Fertigstellen
Letzter Fehler: Kein FehlerVerfassername: "FSRM Writer"
Verfasserkennung: {12ce4370-5bb7-4c58-a76a-e5d5097e3674}
Verfasserinstanzkennung: {ab0c47b4-5151-43aa-9662-f1e0a0c61979}
Status: [5] Warten auf Fertigstellen
Letzter Fehler: Kein FehlerVerfassername: "IIS Metabase Writer"
Verfasserkennung: {59b1f0cf-90ef-465f-9609-6ca8b2938366}
Verfasserinstanzkennung: {db444c69-4b95-4973-92b8-fd6b6a231384}
Status: [5] Warten auf Fertigstellen
Letzter Fehler: Kein FehlerVerfassername: "Certificate Authority"
Verfasserkennung: {6f5b15b5-da24-4d88-b737-63063e3a1f86}
Verfasserinstanzkennung: {9d9052aa-ee49-4d35-9d9a-04c9bee5185a}
Status: [5] Warten auf Fertigstellen
Letzter Fehler: Kein FehlerVerfassername: "IIS Config Writer"
Verfasserkennung: {2a40fd15-dfca-4aa8-a654-1f8c654603f6}
Verfasserinstanzkennung: {378a9ae7-3ce7-41d5-aa55-37378d64b83d}
Status: [5] Warten auf Fertigstellen
Letzter Fehler: Kein FehlerVerfassername: "NTDS"
Verfasserkennung: {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757}
Verfasserinstanzkennung: {af5f3cdb-8484-4ce4-a7b9-b7d791e4d115}
Status: [5] Warten auf Fertigstellen
Letzter Fehler: Kein FehlerVerfassername: "Registry Writer"
Verfasserkennung: {afbab4a2-367d-4d15-a586-71dbb18f8485}
Verfasserinstanzkennung: {fc9dfee0-30eb-432c-acd3-2619451313d5}
Status: [5] Warten auf Fertigstellen
Letzter Fehler: Kein FehlerVerfassername: "Microsoft Exchange Writer"
Verfasserkennung: {76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}
Verfasserinstanzkennung: {a94b5972-9861-405e-b285-f801e5723c81}
Status: [5] Warten auf Fertigstellen
Letzter Fehler: Kein FehlerVerfassername: "COM+ REGDB Writer"
Verfasserkennung: {542da469-d3e1-473c-9f4f-7847f01fc64f}
Verfasserinstanzkennung: {61445d53-fa1d-428b-b808-5010646489ed}
Status: [5] Warten auf Fertigstellen
Letzter Fehler: Kein FehlerVerfassername: "Shadow Copy Optimization Writer"
Verfasserkennung: {4dc3bdd4-ab48-4d07-adb0-3bee2926fd7f}
Verfasserinstanzkennung: {d8138f0c-d2bd-46f6-80ff-3a9842c2397b}
Status: [5] Warten auf Fertigstellen
Letzter Fehler: Kein FehlerVerfassername: "TS Gateway Writer"
Verfasserkennung: {368753ec-572e-4fc7-b4b9-ccd9bdc624cb}
Verfasserinstanzkennung: {1c7c28a1-9147-4c41-aef9-244eba07c198}
Status: [5] Warten auf Fertigstellen
Letzter Fehler: Kein FehlerVerfassername: "SPSearch VSS Writer"
Verfasserkennung: {57af97e4-4a76-4ace-a756-d11e8f0294c7}
Verfasserinstanzkennung: {00bd089b-95ff-44be-80d7-10f9fe2bc86b}
Status: [5] Warten auf Fertigstellen
Letzter Fehler: Kein FehlerVerfassername: "WMI Writer"
Verfasserkennung: {a6ad56c2-b509-4e6c-bb19-49d8f43532f0}
Verfasserinstanzkennung: {df69f5f3-14f0-49c3-8968-91796110908d}
Status: [5] Warten auf Fertigstellen
Letzter Fehler: Kein FehlerVerfassername: "BITS Writer"
Verfasserkennung: {4969d978-be47-48b0-b100-f328f07ac1e0}
Verfasserinstanzkennung: {58919c7b-140b-4e11-97e0-a9b6c86ba0cb}
Status: [1] Stabil
Letzter Fehler: Kein FehlerVerfassername: "NPS VSS Writer"
Verfasserkennung: {35e81631-13e1-48db-97fc-d5bc721bb18a}
Verfasserinstanzkennung: {3e83ea26-fe12-4bc1-81ca-4c03fcebf5df}
Status: [5] Warten auf Fertigstellen
Letzter Fehler: Kein FehlerVerfassername: "Dhcp Jet Writer"
Verfasserkennung: {be9ac81e-3619-421f-920f-4c6fea9e93ad}
Verfasserinstanzkennung: {08068f03-edc4-4d6f-a756-6384a8f4c6a9}
Status: [5] Warten auf Fertigstellen
Letzter Fehler: Kein Fehler


EDYCJA 3: #
>
Wygląda na to, że SqlServerWriter powoduje problemy. Jeśli zatrzymam usługę, kopia zapasowa jest możliwa. Czy można to naprawić? Nie chcę za każdym razem przerywać Usługi.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Czy korzystasz z wbudowanej kopii zapasowej systemu Windows czy z narzędzia innej firmy?
Przeprowadziłem szybkie wyszukiwanie i znalazłem bardzo podobny problem na innym forum. Oto odpowiedź od MSFT:
  • Czy oprócz pakietu zbiorczego aktualizacji 9 zainstalowano dodatek Service Pack 2 dla programu Exchange Server 2007
  • Czy sprawdziłeś dysk docelowy kopii zapasowej i czy jest wystarczająco dużo wolnego miejsca na kopię zapasową SBS Jeśli korzystasz z zewnętrznego dysku USB, możesz wypróbować inny do przetestowania.
  • Czy sprawdziłeś usługę WMI Upewnij się, że usługa WMI działa automatycznie i jest uruchomiona, na przykład spróbuj uruchomić program MSinfo32.exe, aby upewnić się, że usługa WMI działa poprawnie.

Uruchom następujące polecenie z wiersza poleceń na serwerze SBS:
cd windows\system32
Net stop vss
Net stop swprv
regsvr32 ole32.dll
regsvr32 vss_ps.dll
Vssvc/Register
regsvr32/i swprv.dll
regsvr32/i eventcls.dll
regsvr32 es.dll
regsvr32 stdprov.dll
regsvr32 vssui.dll
regsvr32 msxml.dll
regsvr32 msxml3.dll
regsvr32 msxml4.dll
Net start swprv
Net start vss

Wykonaj operację tworzenia kopii zapasowej, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
Po zakończeniu rejestracji w wierszu poleceń wpisz: vssadmin list writer
Następnie sprawdź, czy nie ma błędów u wymienionych autorów. Ponadto, jeśli masz zainstalowane oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i oprogramowanie antywirusowe innej firmy, takie jak Backup Exec lub Norton AV, tymczasowo wyłącz je wszystkie na czas testów.
Powodzenia!

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się