Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Fail2ban nie uruchamia się z wieloma komunikatami o błędach


Zainstalowałem
       fail2ban
dla mojego CentOS 6, ale przy starcie pojawia się błąd
Failed to start server : Starting fail2ban: WARNING 'ignoreregex' 
not defined in 'Definition'. Using default one: '' ERROR No file(s)
found for glob/var/log/mail.log ERROR Failed during configuration:
Have not found any log file for sasl-iptables jail [FAILED]

Każdy, jak to naprawić?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Plik mail.log może nie istnieć. Być może CentOS domyślnie używa innej nazwy pliku dziennika poczty. Może powinieneś iść i sprawdzić/var/log. Być może zdobędziesz wykształcenie.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się