Włączyć maszynę, gdy jest zasilanie?


Czy istnieje rozwiązanie umożliwiające ponowne włączenie maszyny po przerwie w zasilaniu po przywróceniu zasilania? Mógłbym użyć funkcji Wake-on-Lan, ale jeśli istnieje rozwiązanie (oprogramowanie lub sprzęt), które automatycznie włącza się po ponownym włączeniu zasilania, pasowałoby trochę lepiej.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

W większości przypadków BIOS ma opcję, co zrobić po przywróceniu zasilania. Możesz ustawić go na Zawsze włączony, Ostatni stan lub Nigdy nie włączaj (lub coś w tym rodzaju). Wolę ten drugi.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

zwykle dostępne jako ustawienie w ustawieniach BIOS

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się