Tomcat/Railo 4 domyślnie ładuje tylko hosta, ignoruje konteksty w conf/Catalina/


Mam około 100 wirtualnych hostów Railo, które już się nie uruchamiają. Początkowo nowe witryny miały takie zachowanie, teraz wszyscy je mają. Wszystkie wirtualne aliasy po prostu otwierają domyślny kontekst railo! To działało. moje pliki conf/Catalina/www.example.com/ROOT.xml wyglądają następująco:
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<Context docBase="/www/example/site">
<WatchedResource>WEB-INF/web.xml</WatchedResource>
</Context>

Mój
    server.xml
; Próbowałem wyłączyć mod_cfml, ale to wydawało się pogorszyć sytuację (strony się nie ładują):
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><Server port="8005" shutdown="SHUTDOWN">  <Listener className="org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener" SSLEngine="on"/>
<Listener className="org.apache.catalina.core.JasperListener"/>
<Listener className="org.apache.catalina.core.JreMemoryLeakPreventionListener"/>
<Listener className="org.apache.catalina.mbeans.GlobalResourcesLifecycleListener"/>
<Listener className="org.apache.catalina.core.ThreadLocalLeakPreventionListener"/> <Service name="Catalina"> <Connector port="8888" protocol="HTTP/1.1"
connectionTimeout="20000"
redirectPort="8443"/> <Connector port="8009" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443"/> <Engine name="Catalina" defaultHost="127.0.0.1"> <Host name="127.0.0.1" appBase="webapps"
unpackWARs="false" autoDeploy="false">
<!--
<Valve className="mod_cfml.core"
loggingEnabled="true"
waitForContext="20"
maxContexts="200"
timeBetweenContexts="30000"
/>
-->
</Host>
</Engine>
</Service>
</Server>

Podczas uruchamiania serwera wdrażany jest tylko kontekst hosta lokalnego:
INFO: The APR based Apache Tomcat Native library which allows optimal performance in production environments was not found on the java.library.path:/usr/java/packages/lib/i386:/lib:/usr/lib
Jun 11, 2015 6:24:29 PM org.apache.coyote.AbstractProtocol init
INFO: Initializing ProtocolHandler ["http-bio-8888"]
Jun 11, 2015 6:24:29 PM org.apache.coyote.AbstractProtocol init
INFO: Initializing ProtocolHandler ["ajp-bio-8009"]
Jun 11, 2015 6:24:29 PM org.apache.catalina.startup.Catalina load
INFO: Initialization processed in 813 ms
Jun 11, 2015 6:24:29 PM org.apache.catalina.core.StandardService startInternal
INFO: Starting service Catalina
Jun 11, 2015 6:24:29 PM org.apache.catalina.core.StandardEngine startInternal
INFO: Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/7.0.54
Jun 11, 2015 6:24:29 PM org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory
INFO: Deploying web application directory/opt/railo4/tomcat/webapps/ROOT
Jun 11, 2015 6:24:46 PM org.apache.catalina.util.SessionIdGenerator createSecureRandom
INFO: Creation of SecureRandom instance for session ID generation using [SHA1PRNG] took [4,498] milliseconds.
railo-server-root:/opt/railo4/lib/railo-server
===================================================================
SERVER CONTEXT
-------------------------------------------------------------------
- config:/opt/railo4/lib/railo-server/context
- loader-version:4.3
===================================================================Thu Jun 11 18:24:47 EST 2015-653 using JRE Date Library
Thu Jun 11 18:24:48 EST 2015-640 Start CFML Controller
Thu Jun 11 18:24:48 EST 2015 Loaded Railo Version 4.2.1.000
===================================================================
WEB CONTEXT (31c16faa5d8574b34b11678a3cb74b43)
-------------------------------------------------------------------
- config:/opt/railo4/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/railo
- webroot:/opt/railo4/tomcat/webapps/ROOT/
- hash:31c16faa5d8574b34b11678a3cb74b43
- label:31c16faa5d8574b34b11678a3cb74b43
===================================================================Jun 11, 2015 6:24:48 PM org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory
INFO: Deployment of web application directory/opt/railo4/tomcat/webapps/ROOT has finished in 19,750 ms
Jun 11, 2015 6:24:48 PM org.apache.coyote.AbstractProtocol start
INFO: Starting ProtocolHandler ["http-bio-8888"]
Jun 11, 2015 6:24:48 PM org.apache.coyote.AbstractProtocol start
INFO: Starting ProtocolHandler ["ajp-bio-8009"]
Jun 11, 2015 6:24:48 PM org.apache.catalina.startup.Catalina start
INFO: Server startup in 19795 ms

Chociaż używam łącznika AJP Apache, to zachowanie utrzymuje się, nawet jeśli przejdę bezpośrednio do
    example.com:8888
... Jakieś pomysły, co może spowodować, że Tomcat zignoruje moje wirtualne hosty?
BTW: to, co działa, to dodanie hosta do
    server.xml
Jednak powiedziano mi, że to zły pomysł i nie chcę tego robić, ponieważ muszę wdrażać witryny bez ponownego uruchamiania serwera:
 <Host name="example.com" appBase="webapps">
<Context path="" docBase="/www/example/site"/>
<Alias>*.example.com</Alias>
</Host>

Jedyną prawdziwą różnicą, jaką widzę, jest to, że moje zewnętrzne pliki ROOT.xml nie są deklarowane
    appBase
lub
    path
... Oni muszą? Wydaje mi się, że w ROOT.xml nie ma miejsca na appBase.
EDYCJA: Muszę naprawić tę ostatnią część. Aplikacja jest WDROŻONA (po usunięciu jej WEB-INF), ale serwer nadal pokazuje mi niewłaściwą witrynę, gdy przechodzę do adresu URL na porcie 80 lub 8888.
Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się