Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Keepalived nie zacznie się


Skompilowałem i skonfigurowałem
    keepalived
ale się nie uruchamia.
To jest moja bardzo prosta konfiguracja;
  vrrp_sync_group PUBLIC_WEB_IPS {
group {
public_http_ip_lan
}
} vrrp_instance public_http_ip_lan {
state MASTER
interface br1118
virtual_router_id 18
priority 100
advert_int 1
virtual_ipaddress {
192.168.0.254/24 dev br1118
}
nopreempt }

Kiedy zaczynam utrzymywać aktywność, nie widzę żadnych błędów, ale wygląda na to, że większość limitów czasu się rozpoczyna, wstrzymać/zawiesić? To pochodzi z/var/log/syslog podczas uruchamiania
    keepalived
;
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived[8047]: Starting Keepalived v1.2.7 (04/08,2013)
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived[8048]: Starting Healthcheck child process, pid=8051
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived[8048]: Starting VRRP child process, pid=8052
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived_healthcheckers[8051]: Initializing ipvs 2.6
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived_healthcheckers[8051]: Interface queue is empty
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived_healthcheckers[8051]: No such interface, eth0
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived_healthcheckers[8051]: No such interface, eth1.116
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived_healthcheckers[8051]: No such interface, br1116
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived_healthcheckers[8051]: No such interface, eth1.118
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived_healthcheckers[8051]: No such interface, br1118
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived_healthcheckers[8051]: Netlink reflector reports IP 10.0.115.69 added
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived_healthcheckers[8051]: Netlink reflector reports IP 10.0.116.249 added
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived_healthcheckers[8051]: Netlink reflector reports IP 192.168.0.250 added
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived_healthcheckers[8051]: Netlink reflector reports IP fe80::2a0:c9ff:fe8f:4164 added
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived_healthcheckers[8051]: Netlink reflector reports IP fe80::220:edff:fe9f:9774 added
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived_healthcheckers[8051]: Netlink reflector reports IP fe80::2a0:c9ff:fe8f:4164 added
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived_healthcheckers[8051]: Netlink reflector reports IP fe80::2a0:c9ff:fe8f:4164 added
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived_healthcheckers[8051]: Netlink reflector reports IP fe80::2a0:c9ff:fe8f:4164 added
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived_healthcheckers[8051]: Netlink reflector reports IP fe80::2a0:c9ff:fe8f:4164 added
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived_healthcheckers[8051]: Registering Kernel netlink reflector
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived_healthcheckers[8051]: Registering Kernel netlink command channel
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived_healthcheckers[8051]: Configuration is using : 2777 Bytes
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived_healthcheckers[8051]: Using LinkWatch kernel netlink reflector...

    keepalived
nadal działa (a obciążenie procesora wynosi 2 ~ 3%, pamięć RAM 10%)
user@basil:/usr/local/etc/keepalived$ ps aux | grep keepalived
root 8048 0.0 0.1 8372 808 ? Ss 17:25 0:00/usr/local/sbin/keepalived -D
root 8051 0.0 0.3 8492 1820 ? S 17:25 0:00/usr/local/sbin/keepalived -D
root 8052 0.0 0.2 8492 1344 ? S 17:25 0:00/usr/local/sbin/keepalived -D

Kiedy uruchamiam keepalived, nic nie jest wyświetlane w tcpdump, na przykład brak reklam:
user@basil:~$ sudo tcpdump -nlASX -s 0 -vvv -e src net 192.168.0.0/24 and not port 22tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes

Interfejs mostkowy jest włączony (ponieważ przechodzi przez oddzielną sieć VLAN);
user@basil:/usr/local/etc/keepalived$ ip a s br1118
11: br1118: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP
link/ether 00:a0:c9:8f:41:64 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.250/24 brd 192.168.0.255 scope global br1118
inet6 fe80::2a0:c9ff:fe8f:4164/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever

Mogę pingować hosty w tej sieci VLAN. Co tu się dzieje? Podejrzewam, że popełniłem naprawdę głupi błąd, ale nie widzę nic złego.

AKTUALIZACJA:

Na prośbę:
user@basil:~$ ifconfig -a
br1116 Link encap:Ethernet HWaddr 00:a0:c9:8f:41:64
inet addr:xxxxx Bcast:xxxxx Mask:xxxx
inet6 addr: fe80::2a0:c9ff:fe8f:4164/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1120 (1.0 KiB) TX bytes:468 (468.0 B)br1118 Link encap:Ethernet HWaddr 00:a0:c9:8f:41:64
inet addr:xxxxx Bcast:xxxxx Mask:xxxx
inet6 addr: fe80::2a0:c9ff:fe8f:4164/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:19 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1064 (1.0 KiB) TX bytes:468 (468.0 B)eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:20:ed:9f:97:74
inet addr:xxxx Bcast:xxxxx Mask:xxxxx
inet6 addr: fe80::220:edff:fe9f:9774/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:169 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:96 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:20019 (19.5 KiB) TX bytes:11089 (10.8 KiB)eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:a0:c9:8f:41:64
inet6 addr: fe80::2a0:c9ff:fe8f:4164/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:150 errors:0 dropped:10 overruns:0 frame:0
TX packets:30 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:11680 (11.4 KiB) TX bytes:2436 (2.3 KiB)eth1.116 Link encap:Ethernet HWaddr 00:a0:c9:8f:41:64
inet6 addr: fe80::2a0:c9ff:fe8f:4164/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1120 (1.0 KiB) TX bytes:936 (936.0 B)eth1.118 Link encap:Ethernet HWaddr 00:a0:c9:8f:41:64
inet6 addr: fe80::2a0:c9ff:fe8f:4164/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:19 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1064 (1.0 KiB) TX bytes:936 (936.0 B)lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:732 (732.0 B) TX bytes:732 (732.0 B)

Właśnie zrestartowałem to pudełko, więc liczniki ruchu są niskie.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Scenariusz, na który się natknąłem, polegał na tym, że działał i nic nie robił, a ostatni wiersz dziennika to:
Apr 11 17:25:33 basil Keepalived_healthcheckers[8051]: Using LinkWatch
kernel netlink reflector...

Po usunięciu ustawienia i rozpoczęciu nowego stwierdziłem, że istnieją dwa scenariusze, w których funkcja keepalived zatrzymuje się w tym momencie i nic nie robi;
 • Keepalived wskazuje na plik keepalived.conf, więc technicznie zaczyna się bez konfiguracji
 • Keepalived ładuje plik konfiguracyjny, ale wystąpił błąd (np. Literówka)
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Problemy z uruchamianiem z keepalived są zwykle spowodowane błędem w pliku keepalived.conf. Keepalived nie obsługuje obecnie sprawdzania pliku konfiguracyjnego, a jeśli wykryje jakiekolwiek błędy, zwykle ignoruje wszystkie możliwe błędy.
Istnieje jednak sposób na łatwiejsze znalezienie problemów z konfiguracją. Powinieneś zacząć nadążać
     -d
przełącznik, który zrzuci dane konfiguracyjne do syslog. Jeśli zainstalowałeś go z pakietu Red Hat/Centos, po prostu edytuj
/etc/sysconfig/keepalived
i dodaj
     -d
do zmiennej KEEPALIVED_OPTIONS:
KEEPALIVED_OPTIONS="-D -d"

Teraz, gdy uruchomisz keepalived, możesz przeczytać syslog, którego dane konfiguracyjne zostały przeanalizowane. Ponadto, jeśli niektóre części konfiguracji działają, a inne nie, to prawdopodobnie dlatego, że zapomniałeś zamknąć jeden blok konfiguracyjny nawiasem zamykającym.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Miał ten sam problem z RHEL 6.5, jeśli skompilowałeś keepalived ze źródła, umieści pliki konfiguracyjne w
/usr/local/etc/keepalived
, z jakiegoś powodu keepalived tam nie zajrzał, więc wziąłem keepalived.conf i wstawiłem go
/etc/keepalived.conf
i
/etc/keepalived/keepalived.conf
a potem wszystko działało!

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się