Blok serwera Nginx dla wielu subdomen


Mam następującą strukturę nazwy hosta:
    main.domain.com
jest główną subdomeną i jest statyczna; każda inna subdomena jest dynamiczna
    *.domain.com
Katalog główny jest taki sam dla wszystkich nazw hostów.

Co się teraz dzieje:

Kiedy uzyskam dostęp
    fruit.domain.com
przekierowuje mnie do
    main.domain.com
ale w rzeczywistości powinno pozostać
    fruit.domain.com
.

Moje konfiguracje:

server {
listen 80;
listen [::]:80; server_name main.domain.com *.domain.com; return 301 https://$server_name$request_uri;
}server {
listen 443 default_server ssl spdy; server_name main.domain.com *.domain.com; root/home/www/app
...
}

Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Próbować
     $host
[

dokumenty
http://wiki.nginx.org/HttpCoreModule#.24host
] w miejscu
     $server_name
.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się