Błąd serwera 405 PUT MPEG-DASH PUT niedozwolony dla adresu URL/dash/dash.m4s


Próbuję stworzyć serwer MPEG-DASH na Ubuntu 16.04. Zainstalowałem Apache i PHP, ale za każdym razem, gdy próbuję umieścić pliki w folderze poświęconym segmentom pochodzącym z kodera, pojawia się błąd: Żądana metoda PUT nie jest dozwolona dla adresu URL/myślnika/
Dodałem to do pliku/etc/apache2/mods-available/userdir.conf, a także do pliku/etc/apache2/apache2.conf. Ale problem nadal istnieje:
  <Directory/var/www/html/dash/>
AllowOverride All
<Limit GET POST PUT HEAD OPTIONS>
Require all granted
</Limit>
<LimitExcept GET POST PUT HEAD OPTIONS>
Require all denied
</LimitExcept>
</Directory>

To, czego mi brakuje, to fakt, że być może potrzebuję gdzieś uwierzytelnienia, aby umożliwić przechowywanie plików na serwerze Apache? Jestem nowy w Apache, więc próbuję zrozumieć, jak faktycznie działa metoda PUT.
Należy zauważyć, że koder i serwer Apache znajdują się w tej samej podsieci.
Jakieś pomysły? Dziękuję!
Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się