Jak mogę wstawić wiele wierszy do bazy danych Oracle za pomocą jednej instrukcji wstawiania?


Możliwy duplikat

:
Najlepszy sposób na wstawianie wielorzędowe w Oracle?
https://coderoad.ru/39576/Mam tę instrukcję
INSERT INTO mytable VALUES 
('val1', 'val2'),
('aa', 'cc'),
('ww', 'dd');

i mam ten błąd
ORA-00933: Polecenie SQL nie zostało ukończone zgodnie z oczekiwaniami
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

używasz oracle, spróbuj tego
INSERT ALL 
INTO mytable ("id", "name")
VALUES ('val1', 'val2')
INTO mytable ("id", "name")
VALUES ('aa', 'cc')
INTO mytable ("id", "name")
VALUES ('ww', 'dd')
SELECT * FROM dual ;

lub po prostu
INSERT INTO mytable ("id", "name") VALUES ('val1', 'val2');
INSERT INTO mytable ("id", "name") VALUES ('aa', 'cc');
INSERT INTO mytable ("id", "name") VALUES ('ww', 'dd');

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się