Dlaczego otrzymałem tę wiadomość e-mail z 3-dniowym opóźnieniem?


Ktoś (SomebodyThere@icbm.de) wysłał mi e-mail 8 września i dostałem go dopiero 11 września. Czy ktoś może rzucić trochę światła na to, dlaczego?
Oto nagłówki:
From - Fri Sep 11 11:27:52 2015
X-Account-Key: account6
X-UIDL: UID38-13942566
X-Mozilla-Status: 0000
X-Mozilla-Status2: 00000000
X-Mozilla-Keys:
Return-path: <SomebodyThere@icbm.de>
Envelope-to: Me@MyEmailAddress.com
Delivery-date: Tue, 08 Sep 2015 03:19:36 -0600
Received: from [x.x.101.100] (port=52283 helo=smtp110.uni-oldenburg.de)
by box95.bluehost.com with esmtps (TLSv1.2:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA38:256)
(Exim 4.84)
(envelope-from <SomebodyThere@icbm.de>)
id 1ZF3w-04Ok-2c
for Me@MyEmailAddress.com; Tue, 08 Sep 2015 03:19:36 -0600
Received: from smtp.uni-oldenburg.de (localhost.localdomain [127.0.0.1])
by localhost (Email Security Appliance) with SMTP id 5D43890E_5EEA3B
for <Me@MyEmailAddress.com>; Tue, 8 Sep 2015 09:19:31 +0000 (GMT)
Received: from [x.x.80.9] (hp.icbm.uni-oldenburg.de [x.x.80.90])
(using TLSv1 with cipher ECDHE-RSA-AES256-SHA (256/256 bits))
(Client did not present a certificate)
by smtp110.uni-oldenburg.de (Sophos Email Appliance) with ESMTPSA id 02A0190B_5EEA83F
for <Me@MyEmailAddress.com>; Tue, 8 Sep 2015 09:19:31 +0000 (GMT)
Message-ID: <55EEAB.5000702@icbm.de>
Date: Tue, 08 Sep 2015 11:19:55 +0200
From: <SomebodyThere@icbm.de>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0) Gecko/20110624 Thunderbird/5.0
MIME-Version: 1.0
To: <Me@MyEmailAddress.com>
Subject: Re: Hi again
References: <5591F.2xxx@icbm.de> <55ED62.1xxx@MyEmailAddress>
In-Reply-To: <55E2D9.1xxx@MyEmailAddress>
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="------------0209070105040904070600"
X-Identified-User: {0000:box95.bluehost.com:local:local} {sentby:Delivered locally}

Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Jak pokazano w wiadomości e-mail, zakłada się, że wszystkie przekaźniki rzeczywiście dodały pole „Otrzymano:”. Wiadomość e-mail została poprawnie odebrana przez twój serwer bluehost 03:19:55 -0600 w ciągu kilku sekund od wysłania. Jak pokazuje linia:

Otrzymano: z [xx101.100] (port = 52283 helo = smtp110.uni-oldenburg.de) z box95.bluehost.com z esmtps (TLSv1.2: DHE-RSA-AES256-GCM-SHA38: 256) (Exim 4.84 ) (z koperty) id 1ZF3w-04Ok-2c dla Me@MyEmailAddress.com; Wt, 08 września 2015 03:19:36 -0600

Dlatego chciałbym sprawdzić, czy odbiorca ma jakiekolwiek opóźnienia w odbieraniu poczty lub czy serwer odbierający pocztę nie przeprowadził długiego sprawdzania spamu.
W tym momencie wyciągnąłbym logi z twojego serwera pocztowego, aby zobaczyć, co się stało. Jeśli tytuł jest poprawny, powinieneś spojrzeć na 2015-09-08 03:19 -0600 (czas lokalny twojego serwera).

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się