supervisord: error: <class 'socket.error'=""></class>


Nie mogę zmusić szefa do pracy; po rozpoczęciu procesu:
# supervisord -n -c/etc/supervisord.conf
2013-05-29 11:34:11,861 CRIT Supervisor running as root (no user in config file)
2013-05-29 11:34:11,868 INFO supervisord started with pid 7893

Z innego terminala otrzymuję:
# supervisorctl -c supervisord.conf status
error: <class 'socket.error'>, [Errno 2] No such file or directory: file: <string> line: 1

Działa na Vagrant CentOS 6.3 x86_64.
Konfiguracja:
[unix_http_server]
file=/var/run/supervisor.sock ; (the path to the socket file)
[supervisord]
logfile=/var/log/supervisor/supervisord.log ; (main log file;default $CWD/supervisord.log)
logfile_maxbytes=500MB ; (max main logfile bytes b4 rotation;default 50MB)
logfile_backups=10 ; (num of main logfile rotation backups;default 10)
loglevel=info ; (log level;default info; others: debug,warn,trace)
pidfile=/var/run/supervisord.pid ; (supervisord pidfile;default supervisord.pid)
nodaemon=false ; (start in foreground if true;default false)
minfds=1024 ; (min. avail startup file descriptors;default 1024)
minprocs=200 ; (min. avail process descriptors;default 200)
childlogdir=/var/log/supervisor ; ('AUTO' child log dir, default $TEMP)
nocleanup=false
umask=022[rpcinterface:supervisor]
supervisor.rpcinterface_factory = supervisor.rpcinterface:make_main_rpcinterface[supervisorctl]
serverurl=unix:///var/run/supervisor.sock ; use a unix:// URL for a unix socket[include]
files =/etc/supervisord.d/*.ini

Próbuję znaleźć plik gniazda:
# ls/var/run/supervisor.sock
ls: cannot access/var/run/supervisor.sock: No such file or directory

Wersje itp .:
# rpm -qi supervisor
Name : supervisor Relocations: (not relocatable)
Version : 2.1 Vendor: Fedora Project
Release : 8.el6 Build Date: Fri 02 Jul 2010 10:14:29 AM EDT
Install Date: Wed 29 May 2013 09:55:23 AM EDT Build Host: x86-18.phx2.fedoraproject.org
Group : System Environment/Base Source RPM: supervisor-2.1-8.el6.src.rpm
Size : 1164337 License: ZPLv2.1 and BSD and MIT
Signature : RSA/8, Fri 02 Jul 2010 12:36:46 PM EDT, Key ID 3b49df2a0608b895
Packager : Fedora Project
URL : [url=http://www.plope.com/software/supervisor2/]http://www.plope.com/software/supervisor2/[/url]
Summary : A System for Allowing the Control of Process State on UNIX
Description :
The supervisor is a client/server system that allows its users to control a
number of processes on UNIX-like operating systems.

Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Problem polegał na tym, że wersja była stara i zawiera błędy:
Zaktualizowałem to:

https://github.com/haf/puppet-supervisor
https://github.com/haf/puppet-supervisor
zainstaluj najnowszą wersję programu Supervisor.
Wydaje się, że głównym problemem jest to, że gdy demon po raz pierwszy zawiedzie, w miejscu wykonania tworzony jest plik gniazda, ale skrypt initv nie obsługuje jego usuwania (więc należy to zrobić ręcznie).
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Mam ten sam problem. Powodem było uruchomienie superwizora w wersji 2.x zamiast 3.x. Aktualizacja przełożonego rozwiązała problem.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się