Tomcat łączy się z systemem równoważenia obciążenia MySQL


Chcę połączyć tomcat z mysql z równoważeniem obciążenia.
Czy to możliwe w Tomcat 7?
Jakie zmiany są wymagane w następującej konfiguracji?
<Resource name="jdbc/TestDB" auth="Container" type="javax.sql.DataSource"
maxActive="100" maxIdle="30" maxWait="10000"
username="javauser" password="javadude" driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"
url="jdbc:mysql://localhost:3306/javatest"/>

Mam 2 serwery mysql localhost: 3306 i secondhost: 3306
podziękować
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Samouczek MySQL dla Connector/J
http://dev.mysql.com/doc/conne ... .html
wskazuje, że jest to możliwe.
Zauważ, że musisz skonfigurować serwery MySQL, aby replikowały się między sobą (replikacja master-master). Musisz używać MySQL w wersji 5.6 lub nowszej, ponieważ znacznie poprawiło to niezawodność replikacji. Jednak nadal istnieje możliwość, że aplikacja będzie próbować odczytać wiersz danych właśnie zapisanych na jednym hoście, który nie został jeszcze zreplikowany na inny, szczególnie przy dużym obciążeniu.
Możesz uzyskać lepsze wyniki, stosując odpowiednie rozwiązanie do klastrowania baz danych. Czy rozważałeś XtraDB Cluster?

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się