Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Czy można skonfigurować funkcję Microsoft Print-To-PDF do automatycznego otwierania pliku PDF po wydrukowaniu?


Inne narzędzia PDF, które umożliwiają „drukowanie do formatu PDF”, prawie zawsze otwierają plik po wydrukowaniu. Jest to bardzo często wymagane żądanie funkcji w naszym środowisku korporacyjnym, a gdybym mógł go skonfigurować i wdrożyć zmianę konfiguracji za pomocą GPO (ustawienie pliku lub rejestru), wyeliminowałoby to potrzebę wdrażania zupełnie nowej przeglądarki plików PDF.
Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się