Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Błąd MTA (postfix) w jednym przekaźniku domeny z konfiguracją dwóch domen


Chcę, aby MTA wysyłało e-maile z 2 domen, problemy z jednego serwera. E-mail jest wysyłany z jednej domeny, ale nie z innej.
Mój serwer aplikacji generuje e-maile smtp jako pliki

mydomain.com

lub

mydomainother.com

Serwer aplikacji nadal działa
ipv4: 1.1.1.1 ipv6: 1111:1111:...0001

i wyświetla strony jako mydomainother.com
I tak wysyła do tego samego MTA na serwerze 2
mta mieszka w
ipv4: 1.1.1.2 ipv6: 1111:1111:...0002

Witryna z broszurami mojadomena.com znajduje się pod adresem ipv4: 1.1.1.3
Serwer pocztowy dla mydomain.com to Outlook (nie śmiej się, nie wybrałem)
MTA jest postfiksem, z dodatkiem opendkim. Prawidłowo przyjmuje i przekazuje pocztę do mydomainother.com. Nie działa w przypadku przekazywania e-maili z domeny moja_domena.com z odsyłanymi błędami Google SPF.
mydomainother.com ma następujące rekordy DNS:
inventryanywhere.co.uk. 14400   IN  TXT v=spf1 mx a ip4:1.1.1.1/32 ip4:1.1.1.2 ip6:1111:1111:...0002/128 ?all
dkim._domainkey.mydomainother.com. 600 IN TXT v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCt79QysuOC7QU2h0w7eKSZyptVkZkPD/zqTqmzq3ZNpqz5YmunBatGhESYea5RX51CpQHbcH0gmAN0tXvz7jCIi+2xyDyVe+Ay/EW4D72DNU+a0Ckr6lPdsS0lpNg7A8/RzDO4+m2n1E7ZrImFp+3MZz6q5pQPm5DzqOoDCTTRnQIDAQAB; s=email

(pamiętaj, że wypadają świetnie - oto syslog :)
nginxstaff postfix/smtpd[3388]: connect from mydomainother.com[1.1.1.1]
nginxstaff postfix/smtpd[3388]: B723B3F875: client=mydomainother.com[1.1.1.1]
nginxstaff postfix/cleanup[3390]: B723B3F875: message-id=<b9f2db02d8e5fdea9ac3970441bba901@test.mydomainother.com>
nginxstaff opendkim[3595]: B723B3F875: DKIM-Signature field added (s=mail, d=mydomainother.com)
nginxstaff postfix/qmgr[17564]: B723B3F875: from=<notifications@mydomainother.com>, size=602, nrcpt=1 (queue active)
nginxstaff postfix/smtpd[3388]: disconnect from mydomainother.com[1.1.1.1] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
nginxstaff postfix/smtp[3292]: B723B3F875: to=<myhomeaddress@gmail.com>, relay=gmail-smtp-in.l.google.com[108.177.96.27]:25, delay=0.61, delays=0.11/0/0.06/0.44, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK 1487950134 h61si10727491wrh.186 - gsmtp)
nginxstaff postfix/qmgr[17564]: B723B3F875: removed

druga domena nie działa na SPF, a oto DNS skonfigurowany dla domeny:
mydomain.com.   14400   IN  TXT v=spf1 ip4:181.224.128.60 mx a ip4:1.1.1.1/32 ip4:1.1.1.2 ip6:1111:1111:...0002/128 include:outlook.com ~all
mail._domainkey.mydomain.com. 600 IN TXT v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCt79QysuOC7QU2h0w7eKSZyptVkZkPD/zqTqmzq3ZNpqz5YmunBatGhESYea5RX51CpQHbcH0gmAN0tXvz7jCIi+2xyDyVe+Ay/EW4D72DNU+a0Ckr6lPdsS0lpNg7A8/RzDO4+m2n1E7ZrImFp+3MZz6q5pQPm5DzqOoDCTTRnQIDAQAB; s=email

więc w zasadzie rekordy SPF i DNS są duplikowane dla obu domen, ponieważ e-maile będą wysyłane z tego samego serwera MTA i aplikacji. Dlaczego więc przesyłanie z mojadomena.com robi to:
nginxstaff postfix/smtpd[4905]: connect from mydomainother.com[1.1.1.1]
nginxstaff postfix/smtpd[4905]: 8E1C53F875: client=mydomainother.com[1.1.1.1]
nginxstaff postfix/cleanup[4908]: 8E1C53F875: message-id=<f79ea53783016295b221822c3916ab06@test.mydomainother.com>
nginxstaff opendkim[3595]: 8E1C53F875: DKIM-Signature field added (s=mail, d=mydomain.com)
nginxstaff postfix/qmgr[17564]: 8E1C53F875: from=<notifications@mydomain.com>, size=594, nrcpt=1 (queue active)
nginxstaff postfix/smtpd[4905]: disconnect from mydomainother.com[1.1.1.1] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
nginxstaff postfix/smtp[4909]: 8E1C53F875: to=<mypersonaladdress@gmail.com>, relay=gmail-smtp-in.l.google.com[2a00:1450:4013:c03::1b]:25,
delay=0.61, delays=0.09/0.01/0.08/0.43, dsn=5.7.1, status=bounced (host gmail-smtp-in.l.google.com[2a00:1450:4013:c03::1b] said:
550-5.7.1 [1111:1111:...0002] Our system has detected that 550-5.7.1 this message does not meet IPv6 sending guidelines regarding
PTR 550-5.7.1 records and authentication. Please review 550-5.7.1 [url=https://support.google.com/mail/?p=IPv6AuthError]https://support.google.com/mail/?p=IPv6AuthError[/url]
for more information 550 5.7.1 . r30si10098207wrc.146 - gsmtp (in reply to end of DATA command))
nginxstaff postfix/cleanup[4908]: 304423F878: message-id=<20170224154810.304423F878@servername>
nginxstaff postfix/qmgr[17564]: 304423F878: from=<>, size=3511, nrcpt=1 (queue active)
nginxstaff postfix/bounce[4910]: 8E1C53F875: sender non-delivery notification: 304423F878
nginxstaff postfix/qmgr[17564]: 8E1C53F875: removed

Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się