Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Jak przenieść lokalne katalogi do Alibaba Cloud OSS za pomocą narzędzia ossutil?


Chcę przenieść mój katalog lokalny do koszyka Alibaba Cloud OSS za pomocą
       ossutil
narzędzie.
Polecenie, którego użyłem do załadowania katalogu wideo do wiadra OSS - testbucket - to
       ossutil cp -r video oss://testbucket
ale nie zgłasza takiego błędu słowa kluczowego.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:


Należy pamiętać, że [/] znajduje się na końcu katalogu źródłowego.

Spróbuj tego:
ossutil cp -r folder_name/ oss://bucket-name

Kontakt:

https://github.com/aliyun/ossu ... 18209
https://github.com/aliyun/ossu ... 18209
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

wypróbuj ten ossutil cp -r video/oss:// bucket testbucket
Kontakt:

https://help.aliyun.com/docume ... rXLBo
https://help.aliyun.com/docume ... rXLBo
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

To zadziałało dla mnie.
Uwaga: -r musi znajdować się na końcu.
aliyun oss cp folder_name/ oss://bucket-name -r

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się