Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Skopiuj z komputera zdalnego do lokalnego przez SSH (Ubuntu Server 10.04)


       scp filename user@ip_address:/location
skopiuje plik z mojego komputera lokalnego na komputer zdalny ... Jednak muszę skopiować plik z komputera zdalnego z powrotem na komputer lokalny.
Czy istnieje sposób, aby określić pobieranie określonego pliku ze zdalnej maszyny przez ssh?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Jest wręcz przeciwnie, tak jak każde polecenie kopiowania/przenoszenia.
scp user@ip_address:/location/to/file/location

Zobacz też

http://en.wikipedia.org/wiki/S ... works
http://en.wikipedia.org/wiki/S ... works
:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się