Jak podzielić ciąg na znaki w Pythonie?


Wiem to:
print(list('Hello'))

wydrukuje
['H', 'e', 'l', 'l', 'o']

i wiem o tym
print(list('Hello world!'))

wydrukuje
['Hello', 'world!']

Która składnia byłaby najłatwiejsza do uzyskania:
['H', 'e', 'l', 'l', 'o', ' ', 'w', 'o', 'r', 'l', 'd', '!']

Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

list ('Hello world!')
podaje to, czego chcesz, a nie
['Hello', 'world!']
.
>>> print(list('Hello world!'))
['H', 'e', 'l', 'l', 'o', ' ', 'w', 'o', 'r', 'l', 'd', '!']

Myślę, że spieprzyłeś wynik
str.split
https://docs.python.org/3/libr ... split
:
>>> print('Hello world!'.split())
['Hello', 'world!']
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

działa na Pythonie 3.6
a = "Hello world!"
listresp = list(map(list, a))
listff =[]
print (listresp)
for charersp in listresp:
for charfinnal in charersp:
listff.append(charfinnal)
print (listff)
['H', 'e', 'l', 'l', 'o', ' ', 'w', 'o', 'r', 'l', 'd', '!']

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się