Wyłącz pamięć podręczną TYLKO dla 404 w Apache 2.2


Czy istnieje sposób wywołania RESPONSE_CODE w pliku http.conf - & > sprawdź, czy to = „404” - & > Wyłącz pamięć podręczną TYLKO dla 404 ..
P.S. Używam Apache 2.2.
W przypadku Apache 2.4 widziałem pomoc, jak pokazano poniżej:
<IfModule mod_headers.c>
Header always unset ETag "expr=%{REQUEST_STATUS} == 404" Header always set Cache-Control "max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate" "expr=%{REQUEST_STATUS} == 404" Header always set Pragma "no-cache" "expr=%{REQUEST_STATUS} == 404" Header always set Expires "Wed, 11 Jan 1984 05:00:00 GMT" "expr=%{REQUEST_STATUS} == 404"</IfModule>

Jakaś pomoc dotycząca Apache 2.2?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

ja

myśleć

przynajmniej powinieneś móc dodawać nagłówki podczas konfigurowania niestandardowych stron błędów z
      ErrorDocument
https://httpd.apache.org/docs/ ... .html
Dyrektywy, a następnie dodaj
      Header
https://httpd.apache.org/docs/ ... eader
dyrektywy w sprawie
     Location
niestandardowe strony błędów.
ErrorDocument 404/error-pages/404.html
ErrorDocument 500/error-pages/500.html<Location/error-pages/>
Header always unset ETag
Header always set Cache-Control "max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate"
Header always set Pragma "no-cache"
</Location

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się