Konwertuj ścieżkę UNC na adres URL „file:///” w ASP.NET


Muszę przekonwertować ścieżki UNC na adresy URL
file:///
. Na przykład:
<pre class="lang-none prettyprint-override">
\\fileserver\share\dir\some file.ext --> file://///fileserver/share/dir/some%20file.ext

Czy jest do tego wbudowana funkcja?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Tak, użyj klasy Uri w przestrzeni nazw systemu:
Uri uri = new Uri(@"\\fileserver\share\dir\some file.ext");
string url = uri.AbsoluteUri;

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się