Obraz Dockera działa tylko na jednym serwerze Fedory?


Mam dwie grupy serwerów: serwer deweloperski z repozytorium docker (serwer F22) oraz kilka serwerów produkcyjnych działających znacznie mniej (chmura F22/atomic) w Hyper-V. Stworzyłem obraz dla kontrolera bezprzewodowego UniFi, który działa (i działa dobrze) na serwerze deweloperskim, ale kiedy próbuję uruchomić go na chmurowych/atomowych maszynach wirtualnych, użycie pamięci osiągnie tylko 150 MB (powinno być 300 MB), podczas gdy mongoDB tak nie. uruchom wewnątrz kontenera (używając docker top).
Upewniłem się, że identyfikator obrazu i znacznik czasu są takie same, a polecenie uruchomienia jest identyczne. Próbowałem nawet pracować z --net = host i --privileged = true na produkcyjnych maszynach wirtualnych zamiast otwierać porty, a mimo to mongoDB nie chce się uruchomić. Dzienniki platformy Docker nic nie generują, a podłączony terminal również jest cichy. Ponadto Docker 1.6 działa na obu „maszynach”. Opcje platformy Docker są ustawiane domyślnie, z wyjątkiem dodawania niejawnego zaufania dla lokalnej nazwy FQDN repozytorium na serwerze deweloperskim. Hosty chmurowe/atomowe będą uruchamiać wszystkie moje inne kontenery oprócz tego.
Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się