Skonfiguruj Postfix, aby akceptował pocztę z zewnętrznego MX


Próbuję zmienić konfigurację Postfix z bezpośredniego odbierania poczty na wskazywanie mojego rekordu MX na innego hosta, a następnie akceptowanie poczty tylko z tego hosta MX. Jak dotąd skutkowało to tylko odrzucaniem poczty.
Podjęte kroki:
  • Zmień rekord MX, aby wskazywał na zewnętrzny host przekazywania poczty
  • Dodaj adresy IP dla usługi przesyłania dalej poczty do my_networks
  • Ustaw smtp_client_restrictions = Permissions_mynetworks, deny

Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Aktualizacja: ustawienia, które opisałem, działają. Przyczyny początkowej porażki są niejasne.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się