X przez SSH do serwera Ubuntu


Próbuję zdalnie uruchomić X z serwera Ubuntu. Zainstalowałem
       gedit
na komputerze zdalnym i próbował:
adam@laptop $ ssh -X adam@myserver
adam@myserver $ gedit
cannot open display:
Run 'gedit --help' to see a full list of available command line options.

Próbowałem z innym programem:
adam@myserver $ filezilla
Error: Unable to initialize gtk, is DISPLAY set properly?

Oto dziennik SSH używający
       ssh -X -v
:
OpenSSH_5.3p1 Debian-3ubuntu5, OpenSSL 0.9.8k 25 Mar 2009
debug1: Reading configuration data/etc/ssh/ssh_config
debug1: Applying options for *
debug1: Connecting to [Server ip and name omitted, Adam] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: identity file/home/adam/.ssh/identity type -1
debug1: identity file/home/adam/.ssh/id_rsa type 1
debug1: Checking blacklist file/usr/share/ssh/blacklist.RSA-2048
debug1: Checking blacklist file/etc/ssh/blacklist.RSA-2048
debug1: identity file/home/adam/.ssh/id_dsa type -1
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_4.7p1 Debian-8ubuntu1.2
debug1: match: OpenSSH_4.7p1 Debian-8ubuntu1.2 pat OpenSSH_4*
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_5.3p1 Debian-3ubuntu5
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: server->client aes128-ctr hmac-md5 none
debug1: kex: client->server aes128-ctr hmac-md5 none
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST(1024<1024<8192) sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY
debug1: Host [Server ip and name omitted, Adam] is known and matches the RSA host key.
debug1: Found key in/home/adam/.ssh/known_hosts:292
debug1: ssh_rsa_verify: signature correct
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Offering public key:/home/adam/.ssh/id_rsa
debug1: Server accepts key: pkalg ssh-rsa blen 277
debug1: Authentication succeeded (publickey).
debug1: channel 0: new [client-session]
debug1: Entering interactive session.
debug1: Requesting X11 forwarding with authentication spoofing.
debug1: Sending environment.
debug1: Sending env LANG = en_US.utf8
debug1: Remote: No xauth program; cannot forward with spoofing.
Linux sftp-waze 2.6.24-10-xen #1 SMP Tue Sep 8 19:06:53 UTC 2009 i686

Niestety te programy nie mają flagi szczegółów, więc to wszystko, co mam.
O co chodzi? Czy możesz nawet uruchomić zdalne X na serwerze Ubuntu?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Znajduje się w ostatniej linii:
debug1: Remote: No xauth program; cannot forward with spoofing.

Oprócz gedit musisz także zainstalować pakiet xauth. O ile serwer Ubuntu nie został zainstalowany z systemem X Windows (prawdopodobnie biorąc pod uwagę, że trzeba było ręcznie zainstalować Gedit), to z pewnością tak nie jest.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Upewnij się, że włączyłeś to w sshd_config na swoim serwerze.
X11Forwarding yes

Upewnij się również, że klient jest skonfigurowany. Jeśli używasz OSX, upewnij się, że X11 jest uruchomiony, w przeciwnym razie sprawdź, czy lokalny plik ~/.Xauthority to chmod 600, a ssh_config jest poprawnie skonfigurowany na kliencie.
Host *
ForwardX11 yes
ForwardAgent no

Sprawdź, czy masz
         xorg-x11-xauth
zainstalowany na kliencie. Możesz to sprawdzić, uruchamiając następujące polecenia:
$ ssh -X -l root <USERNAME>
# echo $DISPLAY
localhost:10.0

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się