Jak skonfigurować http.conf bez nazwy serwera?


Otrzymałem następujący przykład instalacji szyn na CentOS z apache/pasażerem:
<virtualhost *:80>
RailsEnv development
ServerName app.com
ServerAlias www.app.com
DocumentRoot/var/www/html/final_app/public
<directory/var/www/html/final_app/public>
AllowOverride all
Options -MultiViews
</directory>
</virtualhost>

Są ServerName/ServerAlias

wymagany

? Chcę, aby witryna była dostępna przez adres IP i port, na przykład 123.123.321: 1337.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Problem sam się rozwiązał. Apache zainstaluje 127.0.0.1 jako nazwa_serwera, jeśli nie jest to dozwolone.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się