Wyświetlana wartość timera-VB


Nie mogę pojąć, jak po prostu wyświetlić wartość licznika czasu po jego zatrzymaniu w VB.
Próbowałem takich rzeczy jak
MsgBox (Val (Timer2))
, ale najwyraźniej nie jest to takie proste.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Być może klasa stopera będzie dla Ciebie odpowiednia:
Dim sw As New Stopwatch
sw.Start()
'do something, for example:
Threading.Thread.Sleep(1000)
sw.Stop()
MessageBox.Show(sw.ElapsedMilliseconds)
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Myślę, że tego chcesz
Dim StartTime = DateTime.Now()'Do race stuffDim EndTime = DateTime.Now()Dim ElapsedSeconds = EndTime.Subtract(StartTime).TotalSeconds
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Timery tego nie robią. Ale możesz użyć różnych funkcji daty i czasu, aby zrobić to samo.
Dim startTime As DateTime
Dim elapsed As DateTime
' ...
Timer2.Start()
startTime = Now' after race finishes, then:
elapsed = Now - startTime

Daje to obiekt
TimeSpan
.
lub
Dim startTime As Integer = Environment.TickCount
' ...
Dim elapsed As Integer = Environment.TickCount - startTime

To daje całkowity czas w milisekundach.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się