Czy znak „-” w rsyslog.conf ma znaczenie


Rsyslog jest wstecznie kompatybilny z plikami konfiguracyjnymi Syslog.
Strona podręcznika syslog.conf zawiera:

Możesz poprzedzić każdy wpis znakiem minus `` - '', aby uniknąć synchronizacji pliku po każdej rejestracji. Pamiętaj, że możesz utracić informacje, jeśli system ulegnie awarii natychmiast po próbie zapisu. Może jednak zapewnić pewną wydajność, zwłaszcza jeśli uruchamiasz programy, które używają bardzo szczegółowego rejestrowania.

ale nie mogłem nic znaleźć
       -
Zaloguj się
       man rsyslog.conf
.
Co robi rsyslog podczas czytania
       -
w pliku konfiguracyjnym?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Pełni tę samą funkcję.

Dokumenty
http://www.rsyslog.com/doc/rsy ... .html
(
wersja z pamięci podręcznej
http://webcache.googleusercont ... .html
ponieważ oryginał zwraca teraz błąd)

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się