Czy istnieje sposób na rejestrowanie wszystkich wywołań systemowych za pomocą DTrace?


Zainstalowałem DTrace na Ubuntu za pomocą następującego polecenia:
sudo apt-get install systemtap-sdt-dev

Czy istnieje sposób na rejestrowanie wszystkich wywołań systemowych za pomocą DTrace (jest to możliwe z auditd, ale ulega awarii po 20 minutach)?
Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się