Kontener Docker SSHOpen nie działa


Próbuję utworzyć obraz zawierający serwer openssh i uruchomić go po wywołaniu polecenia run. Podjąłem następujące kroki:
docker pull ubuntu
docker run -d -it ubuntu bash
apt-get update
apt-get install openssh-server -y
exit
docker ps -a
docker commit <CONTAINER ID> myimg
// tried the following three, same results
docker run -d myimg "/usr/sbin/sshd"
docker run -d myimg/usr/sbin/sshd -D
docker run -d myimg service ssh start

Spowoduje to uruchomienie obrazu, a następnie natychmiastowe zamknięcie. Próbuję, aby usługa nadążała. Co ja robię źle?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Odgadnąć. Musisz utworzyć katalog po zainstalowaniu openssh-server.
Błąd:
         Missing privilege separation directory:/var/run/sshd
docker pull ubuntu
docker run -it ubuntu/bin/bash
apt-get update
apt-get install openssh-server -y
mkdir/var/run/sshd
service ssh stop
exit
docker ps -a
docker commit <CONTAINER ID> myimg
docker run -d -p <PORT>:22 myimg/usr/sbin/sshd -D

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się