RemoteApp uniemożliwia użytkownikowi uruchomienie zdalnego pulpitu


Możliwy duplikat:

Zezwalaj tylko na RemoteApp, a nie na Pulpit zdalny
https://serverfault.com/questi ... owaliśmy aplikację RemoteApp w systemie Windows Server 2008 do zdalnego uruchamiania.Aby to zrobić, musieliśmy otworzyć standardowy port RDP. Niestety oznacza to również, że ktoś z odpowiednią wiedzą i poświadczeniami może teraz również uzyskać zdalny dostęp do pulpitu serwera. Czy istnieje sposób, aby zezwolić na dostęp RemoteApp bez zezwolenia na dostęp do pulpitu?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Możesz ograniczyć Pulpit zdalny do określonej grupy i ograniczyć je do określonej aplikacji.
Przeczytaj poniższy link, aby łatwo ustawić obiekty krok po kroku.
http://technet.microsoft.com/e ... 30673(v=ws.10).aspx
http://technet.microsoft.com/e ... 30673(v=ws.10).aspx

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się