Host docelowy nie jest dostępny w IP dla nowego serwera vps Host docelowy nie jest dostępny w m kw


Używam Virtualizora na serwerze dedykowanym. Próbuję utworzyć nowy serwer wirtualny z publicznym adresem IP, otrzymuję host docelowy nieosiągalny. w tej samej podsieci są stare serwery wirtualne, ale działają, ale nowe serwery wirtualne nie są dostępne
1-iptables jest puste bez reguł
Ifconfig
br0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
inet 88.99.61.179 netmask 255.255.255.255 broadcast 0.0.0.0
inet6 fe80::fc16:3eff:fe94:6d2d prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:00:00:00:00:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 40 bytes 1432 (1.3 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 8 bytes 836 (836.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0enp0s31f6: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
ether 90:1b:0e:bd:a0:c9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 327155451 bytes 139792382782 (130.1 GiB)
RX errors 0 dropped 23766 overruns 0 frame 0
TX packets 287499129 bytes 126613600140 (117.9 GiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 16 memory 0xf7000000-f7020000lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 43033 bytes 9764645 (9.3 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 43033 bytes 9764645 (9.3 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0natbr17: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 188.40.148.89 netmask 255.255.255.0 broadcast 188.40.148.255
ether 52:54:00:ac:6c:b4 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 6993602 bytes 4874475348 (4.5 GiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 6089952 bytes 1147045315 (1.0 GiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0natbr23: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
inet 46.4.246.249 netmask 255.255.255.248 broadcast 46.4.246.255
ether 52:54:00:66:e2:f9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0viifbr0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 88.99.61.179 netmask 0.0.0.0 broadcast 255.255.255.255
inet6 2a01:4f8:10a:dc5::2 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 fe80::dc76:17ff:fef4:dfba prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 90:1b:0e:bd:a0:c9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 276580878 bytes 131324338355 (122.3 GiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 283749985 bytes 125040186433 (116.4 GiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0viifv1009: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::fc16:3eff:fe2d:89ee prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether fe:16:3e:2d:89:ee txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 4485933 bytes 2079558571 (1.9 GiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 4469362 bytes 938954808 (895.4 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0viifv1010: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::fc16:3eff:fedf:4699 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether fe:16:3e:df:46:99 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 2344763 bytes 2869078241 (2.6 GiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 1743791 bytes 205995298 (196.4 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0viifv1013: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::fc16:3eff:fe62:e93c prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether fe:16:3e:62:e9:3c txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 72308613 bytes 21819430171 (20.3 GiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 75985416 bytes 16056680516 (14.9 GiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0viifv1020: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::fc16:3eff:fe02:e3b prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether fe:16:3e:02:0e:3b txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 157662 bytes 23487815 (22.3 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 321293 bytes 22800073 (21.7 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0viifv1021: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::fc16:3eff:fec8:7657 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether fe:16:3e:c8:76:57 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 762654 bytes 108923819 (103.8 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 1452806 bytes 1347820802 (1.2 GiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

Arp-a
static.254.xx.xx.xx.clients.your-server.de (xx.xx.xx.254) at <incomplete> on natbr23
static.88.xx.xx.xx.clients.your-server.de (xx.xx.xx.88) at <incomplete> on natbr17
static.252.xx.xx.xx.clients.your-server.de (xx.xx.xx.252) at <incomplete> on natbr23
static.94.xx.xx.xx.clients.your-server.de (xx.xx.xx.94) at 00:16:3e:df:46:99 [ether] on natbr17
static.129.xx.xx.xx.clients.your-server.de (xx.xxx.xx.129) at 40:71:83:a5:e9:d6 [ether] on viifbr0
static.250.xx.xx.xx.clients.your-server.de (xx.xx.xx.250) at <incomplete> on natbr23
static.92.xx.xx.xx.clients.your-server.de (xx.xx.xx.92) at 00:16:3e:2d:89:ee [ether] on natbr17
static.91.xx.xx.xx.clients.your-server.de (xx.xx.xx.91) at 00:16:3e:02:0e:3b [ether] on natbr17
static.253.xx.xx.xx.clients.your-server.de (xx.xx.xx.253) at <incomplete> on natbr23
static.95.xx.xx.xx.clients.your-server.de (xx.xx.xx.95) at <incomplete> on natbr17
static.251.xx.xx.xx.clients.your-server.de (xx.xx.xx.251) at <incomplete> on natbr23
static.93.xx.xx.xx.clients.your-server.de (xx.xx.xx.93) at <incomplete> on natbr17
static.90.xx.xx.xx.clients.your-server.de (xx.xx.xx.90) at <incomplete> on natbr17

Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się