Zezwól użytkownikowi w usłudze Active Directory 2008 R2 na wysyłanie i odbieranie tylko wiadomości e-mail


Musimy utworzyć użytkownika w Active Directory 2008 R2, który będzie mógł wysyłać odbierane wiadomości e-mail (Exchange 2010). Ten użytkownik nie powinien mieć dostępu do żadnego innego serwera ani komputera w domenie. Możemy go zablokować za pomocą opcji „Zaloguj się do…” w Active Directory i ograniczyć jego dostęp tylko do serwera pocztowego, ale czy to oznacza, że ​​może on logować się do serwera pocztowego i logować za pomocą klawiatury i myszy?
Czy jest inny sposób?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Sposób, aby wiedzieć na pewno, że nie może

interaktywnie

zaloguj się na swój serwer pocztowy do
  • Zapewnij fizyczne bezpieczeństwo serwera, jak powiedział Greg.
  • Blokuj dostęp do pulpitu zdalnego dla zwykłych użytkowników.
  • Upewnij się, że nie jest członkiem żadnej grupy, która może logować się na serwery lub komputery, lub
  • Upewnij się, że on jest w grupie, która nie może wejść do żadnych maszyn.

Na przykład w poprzednim środowisku, w którym byłem, mieliśmy grupę w AD, w której umieściliśmy konta, na które nie chcieliśmy się logować, aw naszej domyślnej polityce domeny ustawiliśmy ją tak, aby te konta nie mogły wchodzić na stacje robocze. Mają dostęp do poczty elektronicznej, ale nie mogą się zalogować.
Gdybyśmy mieli maszyny, do których musieliby się zalogować, maszyny te zostałyby umieszczone w specjalnej jednostce z blokowaniem dziedziczenia i tworzeniem własnych zasad.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Jest inny sposób. Możesz po prostu ograniczyć dostęp użytkownika do serwera za pomocą zasad grupy Użytkownicy.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się