Profil SCEP usługi Intune + błąd NDES


Obecnie próbuję wdrożyć WPA2 Enterprise na serwerze NPS + NDES i wdrożyć profile i certyfikat przy użyciu usługi Intune. Wszystko działa dobrze, z wyjątkiem mojego profilu SCEP, który wyświetla tylko „Błąd” podczas wdrażania.
Jak mogę rozwiązać ten problem, jeśli podano 0 informacji o błędzie.
Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się