Wdrożenie Kolla OpenStack nie powiodło się: „haproxy: oczekiwanie na wirtualny adres IP”


Próbuję wdrożyć OpenStack Queens z kolla-ansible (7.0.0) na hostach Ubuntu, wykonując następujące czynności

oficjalny przewodnik
https://docs.openstack.org/kol ... .html
.
Po sukcesie
    bootstrap-servers
i
    precheck
następnie
    deploy
polecenie nie działa:
RUNNING HANDLER [haproxy : Waiting for virtual IP to appear] ********************************************************** 
fatal: [testcloudcontrol01]: FAILED! => {"changed": false, "elapsed": 300, "msg": "Timeout when waiting for 10.52.41.98:3306"}
fatal: [testcloudcontrol02]: FAILED! => {"changed": false, "elapsed": 300, "msg": "Timeout when waiting for 10.52.41.98:3306"}

Przyczyną niepowodzenia weryfikacji jest to
    kolla_internal_vip_address
nie pasuje.
globals.yml
config_strategy: "COPY_ALWAYS"
kolla_base_distro: "ubuntu"
kolla_install_type: "binary"
openstack_release: "queens"
kolla_internal_vip_address: "10.52.41.98"
kolla_internal_fqdn: "testcloudapi.example.com"
kolla_external_vip_address: "{{ kolla_internal_vip_address }}"
kolla_external_fqdn: "{{ kolla_internal_fqdn }}"
network_interface: "ens160"
api_interface: "ens160"
storage_interface: "ens161"
keepalived_virtual_router_id: "148"

Obecnie jestem fiksowany na punkcie królowej, ponieważ chcę powielić nasze środowisko produkcyjne do testów.
Wyjście
    ip addr
na jednym z węzłów, na którym ma zostać wdrożona haproxy:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether 00:50:56:a1:6a:2c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.52.41.100/24 brd 10.52.41.255 scope global ens160
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::250:56ff:fea1:6a2c/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens161: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether 00:50:56:a1:7d:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.52.42.100/24 brd 10.52.42.255 scope global ens161
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::250:56ff:fea1:7d07/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether 00:50:56:a1:23:6e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.52.40.100/24 brd 10.52.40.255 scope global ens224
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::250:56ff:fea1:236e/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
5: ens256: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether 00:50:56:a1:20:12 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.52.44.100/24 brd 10.52.44.255 scope global ens256
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::250:56ff:fea1:2012/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
6: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
link/ether 02:42:b0:8a:93:e7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.17.0.1/16 scope global docker0
valid_lft forever preferred_lft forever

Węzły to maszyny wirtualne VMware z interfejsami sieciowymi VMXNet3.
Wyjście
    docker logs keepalived
:
+ sudo -E kolla_set_configs
INFO:__main__:Loading config file at/var/lib/kolla/config_files/config.json
INFO:__main__:Validating config file
INFO:__main__:Kolla config strategy set to: COPY_ALWAYS
INFO:__main__:Copying service configuration files
INFO:__main__:Deleting/etc/keepalived/keepalived.conf
INFO:__main__:Copying/var/lib/kolla/config_files/keepalived.conf to/etc/keepalived/keepalived.conf
INFO:__main__:Setting permission for/etc/keepalived/keepalived.conf
INFO:__main__:Writing out command to execute
++ cat/run_command
+ CMD='/usr/sbin/keepalived -nld -p/run/keepalived.pid'
+ ARGS=
+ [[ ! -n '' ]]
+ . kolla_extend_start
++ modprobe ip_vs
++ '[' -f/run/keepalived.pid ']'
+ echo 'Running command: '\''/usr/sbin/keepalived -nld -p/run/keepalived.pid'\'''
Running command: '/usr/sbin/keepalived -nld -p/run/keepalived.pid'
+ exec/usr/sbin/keepalived -nld -p/run/keepalived.pid
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Starting Keepalived v1.3.9 (10/21,2017)
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Opening file '/etc/keepalived/keepalived.conf'.
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Starting Healthcheck child process, pid=11
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Opening file '/etc/keepalived/keepalived.conf'.
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Starting VRRP child process, pid=12
Thu Dec 13 12:10:26 2018: ------< Global definitions >------
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Router ID = testcloudcontrol01.example.com
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Default interface = eth0
Thu Dec 13 12:10:26 2018: LVS flush = false
Thu Dec 13 12:10:26 2018: VRRP IPv4 mcast group = 224.0.0.18
Thu Dec 13 12:10:26 2018: VRRP IPv6 mcast group = ff02::12
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Gratuitous ARP delay = 5
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Gratuitous ARP repeat = 5
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Gratuitous ARP refresh timer = 0
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Gratuitous ARP refresh repeat = 1
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Gratuitous ARP lower priority delay = 4294
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Gratuitous ARP lower priority repeat = -1
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Send advert after receive lower priority advert = true
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Send advert after receive higher priority advert = false
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Gratuitous ARP interval = 0
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Gratuitous NA interval = 0
Thu Dec 13 12:10:26 2018: VRRP default protocol version = 2
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Iptables input chain = INPUT
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Using ipsets = true
Thu Dec 13 12:10:26 2018: ipset IPv4 address set = keepalived
Thu Dec 13 12:10:26 2018: ipset IPv6 address set = keepalived6
Thu Dec 13 12:10:26 2018: ipset IPv6 address,iface set = keepalived_if6
Thu Dec 13 12:10:26 2018: VRRP check unicast_src = false
Thu Dec 13 12:10:26 2018: VRRP skip check advert addresses = false
Thu Dec 13 12:10:26 2018: VRRP strict mode = false
Thu Dec 13 12:10:26 2018: VRRP process priority = 0
Thu Dec 13 12:10:26 2018: VRRP don't swap = false
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Checker process priority = 0
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Checker don't swap = false
Thu Dec 13 12:10:26 2018: SNMP keepalived disabled
Thu Dec 13 12:10:26 2018: SNMP checker disabled
Thu Dec 13 12:10:26 2018: SNMP RFCv2 disabled
Thu Dec 13 12:10:26 2018: SNMP RFCv3 disabled
Thu Dec 13 12:10:26 2018: SNMP traps disabled
Thu Dec 13 12:10:26 2018: SNMP socket = default (unix:/var/agentx/master)
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Network namespace = (default)
Thu Dec 13 12:10:26 2018: DBus disabled
Thu Dec 13 12:10:26 2018: DBus service name = (null)
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Script security disabled
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Default script uid:gid 0:0
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Registering Kernel netlink reflector
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Registering Kernel netlink command channel
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Registering gratuitous ARP shared channel
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Opening file '/etc/keepalived/keepalived.conf'.
Thu Dec 13 12:10:26 2018: WARNING - default user 'keepalived_script' for script execution does not exist - please create.
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Truncating auth_pass to 8 characters
Thu Dec 13 12:10:26 2018: SECURITY VIOLATION - scripts are being executed but script_security not enabled.
Thu Dec 13 12:10:26 2018: ------< Global definitions >------
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Router ID = testcloudcontrol01.example.com
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Default interface = eth0
Thu Dec 13 12:10:26 2018: LVS flush = false
Thu Dec 13 12:10:26 2018: VRRP IPv4 mcast group = 224.0.0.18
Thu Dec 13 12:10:26 2018: VRRP IPv6 mcast group = ff02::12
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Gratuitous ARP delay = 5
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Gratuitous ARP repeat = 5
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Gratuitous ARP refresh timer = 0
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Gratuitous ARP refresh repeat = 1
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Gratuitous ARP lower priority delay = 5
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Gratuitous ARP lower priority repeat = 5
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Send advert after receive lower priority advert = true
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Send advert after receive higher priority advert = false
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Gratuitous ARP interval = 0
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Gratuitous NA interval = 0
Thu Dec 13 12:10:26 2018: VRRP default protocol version = 2
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Iptables input chain = INPUT
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Using ipsets = false
Thu Dec 13 12:10:26 2018: ipset IPv4 address set = keepalived
Thu Dec 13 12:10:26 2018: ipset IPv6 address set = keepalived6
Thu Dec 13 12:10:26 2018: ipset IPv6 address,iface set = keepalived_if6
Thu Dec 13 12:10:26 2018: VRRP check unicast_src = false
Thu Dec 13 12:10:26 2018: VRRP skip check advert addresses = false
Thu Dec 13 12:10:26 2018: VRRP strict mode = false
Thu Dec 13 12:10:26 2018: VRRP process priority = 0
Thu Dec 13 12:10:26 2018: VRRP don't swap = false
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Checker process priority = 0
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Checker don't swap = false
Thu Dec 13 12:10:26 2018: SNMP keepalived disabled
Thu Dec 13 12:10:26 2018: SNMP checker disabled
Thu Dec 13 12:10:26 2018: SNMP RFCv2 disabled
Thu Dec 13 12:10:26 2018: SNMP RFCv3 disabled
Thu Dec 13 12:10:26 2018: SNMP traps disabled
Thu Dec 13 12:10:26 2018: SNMP socket = default (unix:/var/agentx/master)
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Network namespace = (default)
Thu Dec 13 12:10:26 2018: DBus disabled
Thu Dec 13 12:10:26 2018: DBus service name = (null)
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Script security disabled
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Default script uid:gid 0:0
Thu Dec 13 12:10:26 2018: ------< VRRP Topology >------
Thu Dec 13 12:10:26 2018: VRRP Instance = kolla_internal_vip_148
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Using VRRPv2
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Want State = BACKUP
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Running on device = ens160
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Skip checking advert IP addresses = no
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Enforcing strict VRRP compliance = no
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Using src_ip = 10.52.41.100
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Gratuitous ARP delay = 5
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Gratuitous ARP repeat = 5
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Gratuitous ARP refresh timer = 0
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Gratuitous ARP refresh repeat = 1
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Gratuitous ARP lower priority delay = 5
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Gratuitous ARP lower priority repeat = 5
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Send advert after receive lower priority advert = true
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Send advert after receive higher priority advert = false
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Virtual Router ID = 148
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Priority = 1
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Advert interval = 1 sec
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Accept enabled
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Preempt disabled
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Promote_secondaries disabled
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Authentication type = SIMPLE_PASSWORD
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Password = 0RXbQYFF
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Tracked scripts = 1
Thu Dec 13 12:10:26 2018: check_alive weight 0
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Virtual IP = 1
Thu Dec 13 12:10:26 2018: 10.52.41.98/32 dev ens160 scope global
Thu Dec 13 12:10:26 2018: ------< VRRP Scripts >------
Thu Dec 13 12:10:26 2018: VRRP Script = check_alive
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Command =/check_alive.sh
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Interval = 2 sec
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Timeout = 0 sec
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Weight = 0
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Rise = 10
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Fall = 2
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Insecure = no
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Status = INIT
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Script uid:gid = 0:0
Thu Dec 13 12:10:26 2018: ------< NIC >------
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Name = lo
Thu Dec 13 12:10:26 2018: index = 1
Thu Dec 13 12:10:26 2018: IPv4 address = 127.0.0.1
Thu Dec 13 12:10:26 2018: IPv6 address = ::
Thu Dec 13 12:10:26 2018: is UP
Thu Dec 13 12:10:26 2018: is RUNNING
Thu Dec 13 12:10:26 2018: MTU = 65536
Thu Dec 13 12:10:26 2018: HW Type = LOOPBACK
Thu Dec 13 12:10:26 2018: ------< NIC >------
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Name = ens160
Thu Dec 13 12:10:26 2018: index = 2
Thu Dec 13 12:10:26 2018: IPv4 address = 10.52.41.100
Thu Dec 13 12:10:26 2018: IPv6 address = fe80::250:56ff:fea1:6a2c
Thu Dec 13 12:10:26 2018: MAC = 00:50:56:a1:6a:2c
Thu Dec 13 12:10:26 2018: is UP
Thu Dec 13 12:10:26 2018: is RUNNING
Thu Dec 13 12:10:26 2018: MTU = 1500
Thu Dec 13 12:10:26 2018: HW Type = ETHERNET
Thu Dec 13 12:10:26 2018: ------< NIC >------
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Name = ens161
Thu Dec 13 12:10:26 2018: index = 3
Thu Dec 13 12:10:26 2018: IPv4 address = 10.52.42.100
Thu Dec 13 12:10:26 2018: IPv6 address = fe80::250:56ff:fea1:7d07
Thu Dec 13 12:10:26 2018: MAC = 00:50:56:a1:7d:07
Thu Dec 13 12:10:26 2018: is UP
Thu Dec 13 12:10:26 2018: is RUNNING
Thu Dec 13 12:10:26 2018: MTU = 1500
Thu Dec 13 12:10:26 2018: HW Type = ETHERNET
Thu Dec 13 12:10:26 2018: ------< NIC >------
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Name = ens224
Thu Dec 13 12:10:26 2018: index = 4
Thu Dec 13 12:10:26 2018: IPv4 address = 10.52.40.100
Thu Dec 13 12:10:26 2018: IPv6 address = fe80::250:56ff:fea1:236e
Thu Dec 13 12:10:26 2018: MAC = 00:50:56:a1:23:6e
Thu Dec 13 12:10:26 2018: is UP
Thu Dec 13 12:10:26 2018: is RUNNING
Thu Dec 13 12:10:26 2018: MTU = 1500
Thu Dec 13 12:10:26 2018: HW Type = ETHERNET
Thu Dec 13 12:10:26 2018: ------< NIC >------
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Name = ens256
Thu Dec 13 12:10:26 2018: index = 5
Thu Dec 13 12:10:26 2018: IPv4 address = 10.52.44.100
Thu Dec 13 12:10:26 2018: IPv6 address = fe80::250:56ff:fea1:2012
Thu Dec 13 12:10:26 2018: MAC = 00:50:56:a1:20:12
Thu Dec 13 12:10:26 2018: is UP
Thu Dec 13 12:10:26 2018: is RUNNING
Thu Dec 13 12:10:26 2018: MTU = 1500
Thu Dec 13 12:10:26 2018: HW Type = ETHERNET
Thu Dec 13 12:10:26 2018: ------< NIC >------
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Name = docker0
Thu Dec 13 12:10:26 2018: index = 6
Thu Dec 13 12:10:26 2018: IPv4 address = 172.17.0.1
Thu Dec 13 12:10:26 2018: IPv6 address = ::
Thu Dec 13 12:10:26 2018: MAC = 02:42:b0:8a:93:e7
Thu Dec 13 12:10:26 2018: is UP
Thu Dec 13 12:10:26 2018: MTU = 1500
Thu Dec 13 12:10:26 2018: HW Type = ETHERNET
Thu Dec 13 12:10:26 2018: Using LinkWatch kernel netlink reflector...
Thu Dec 13 12:10:26 2018: VRRP_Instance(kolla_internal_vip_148) Entering BACKUP STATE
Thu Dec 13 12:10:26 2018:/check_alive.sh exited with status 1
Thu Dec 13 12:10:28 2018:/check_alive.sh exited with status 1
Thu Dec 13 12:10:30 2018: VRRP_Instance(kolla_internal_vip_148) Now in FAULT state
Thu Dec 13 12:10:30 2018:/check_alive.sh exited with status 1
Thu Dec 13 12:10:32 2018:/check_alive.sh exited with status 1
[message repeats until I stop the container]

To wszystko, obie utrzymywane instancje pozostają w stanie FAULT, adres IP nie jest aktywowany na żadnej z maszyn wirtualnych.
Przeszedłem

to pytanie i odpowiedź
https://ask.openstack.org/en/q ... pear/
chociaż nie mam komunikatów o błędach w plikach dziennika:
 • keepalived_virtual_router_id został zmieniony i jest unikalny
 • Pobiegłem
       kolla-genpwd    
  jeszcze raz. Potwierdziłem to
       keepalived_password    
  zainstalowany w
  /etc/kolla/passwords.yml    
 •     kolla_internal_vip_address    
  dostępne od
       network_interface    
  ... Główny adres IP tego interfejsu znajduje się w tej samej sieci. Mogę ręcznie ustawić dodatkowe IP i działa.
 •     kolla-ansible prechecks    
  Karnety
 • selinux nie jest aktywny w Ubuntu

Po stronie hiperwizora próbowałem włączyć
    Promiscuous mode
dla pnia portu tego interfejsu. To nie miało znaczenia.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Tak więc, w obliczu tego samego problemu z gołym metalem, zgłębiłem problem. Okazuje się, że problem nie dotyczył utrzymywanego życia, ale pojemnika haproxy.
Kontener haproxy ciągle się restartuje, ponieważ haproxy jest uruchamiany z parametrem wiersza poleceń
     -W
który nie jest dostępny w wersji haproxy dostarczanej w kontenerze.
Running command: '/usr/sbin/haproxy -W -db -f/etc/haproxy/haproxy.cfg -p/run/haproxy.pid'
+ exec/usr/sbin/haproxy -W -db -f/etc/haproxy/haproxy.cfg -p/run/haproxy.pid
HA-Proxy version 1.6.3 2015/12/25
Copyright 2000-2015 Willy Tarreau <willy@haproxy.org>Usage : haproxy [-f <cfgfile>]* [ -vdVD ] [ -n <maxconn> ] [ -N <maxpconn> ]
[ -p <pidfile> ] [ -m <max megs> ] [ -C <dir> ] [-- <cfgfile>*]
-v displays version ; -vv shows known build options.
-d enters debug mode ; -db only disables background mode.
-dM[<byte>] poisons memory with <byte> (defaults to 0x50)
-V enters verbose mode (disables quiet mode)
-D goes daemon ; -C changes to <dir> before loading files.
-q quiet mode : don't display messages
-c check mode : only check config files and exit
-n sets the maximum total # of connections (2000)
-m limits the usable amount of memory (in MB)
-N sets the default, per-proxy maximum # of connections (2000)
-L set local peer name (default to hostname)
-p writes pids of all children to this file
-de disables epoll() usage even when available
-dp disables poll() usage even when available
-dS disables splice usage (broken on old kernels)
-dV disables SSL verify on servers side
-sf/-st [pid ]* finishes/terminates old pids.

Dlatego kontener haproxy ciągle się restartuje. Z drugiej strony kontener keepalived jest skonfigurowany za pomocą skryptu walidacyjnego dla keepalived, który nadal kończy się niepowodzeniem:
Fri Feb 15 08:17:14 2019:/check_alive.sh exited with status 1
Keepalived_vrrp[12]:/check_alive.sh exited with status 1

Ten skrypt sprawdzający jest bardzo prosty, sprawdza status haproxy poprzez plik gniazda:
#!/bin/bash# This will return 0 when it successfully talks to the haproxy daemon via the socket
# Failures return 1echo "show info" | socat unix-connect:/var/lib/kolla/haproxy/haproxy.sock stdio >/dev/null

Więc ... tak długo, jak haproxy jest wywoływane z nieprawidłowym parametrem i nie uruchamia się, keepalived pozostaje
     FAULT
warunek, brak zmiennego adresu IP.
Przez
     grep -R "haproxy -W" *
Odkryłem, że wiersz poleceń dla haproxy jest zdefiniowany w pliku
/usr/local/share/kolla-ansible/ansible/roles/haproxy/templates/haproxy.json.j2
... usunąłem
     -W
parametr z wiersza poleceń, który spowodował poprawne uruchomienie haproxy i zmianę keepalived na
     MASTER
stan ze zmiennym adresem IP.
Ma już

w Launchpad otwarto raport o błędzie dotyczący tego problemu
https://bugs.launchpad.net/kol ... 43... W komentarzach jest też nieco inne rozwiązanie (zmiana tego samego pliku).
Ta modyfikacja zostanie oczywiście cofnięta po zaktualizowaniu pliku. Jeśli masz ten sam problem, zaloguj się do Launchpada i zwróć uwagę, że błąd (zgłoszony 8.06.2018) dotyczy ciebie, więc otrzymuje priorytet i zostanie naprawiony.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się